Pyetja:

Kur parandjen diçka të urryer nga një shenjë besëtytnore (ogurzezë)

***

Përgjigjja:

Kur parandjen diçka të urryer nga një shenjë besëtytnore (ogurzezë) prej sunetit është të thuhet duaja:

اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

All-llãhumme lã ṭajra il-lã ṭajruke, we lã  ḣajra il-lã ḣajruke, we lã ilãhe ġajruke!

(O Allah! Nuk ndodh veçse ajo e keqe e caktuar nga Ti! E mira është vetëm në dorën Tënde dhe vjen vetëm prej Teje! S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje!).[1]

——————————

[1] Ahmedi dhe Ibn Sunni. Albani thotë se hadithi është i saktë. Nga ana tjetër, Profeti ﷺ e pëlqente shenjën ogurmirë, që ngjall optimizëm, andaj njëherë kur i pëlqeu një fjalë e mirë që e dëgjoi prej një burri, tha: “E morëm optimizmin prej gojës tënde.” Shënojnë Ebu Davudi dhe Ahmedi. Albani e vlerëson të saktë në Silsile sahiha’ 2/353.