Pyetja:

A lejohet të kalojmë mbi fëmijun e shtrirë në dysheme?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ.

Nëse i kalon fëmijët e shtrirë në dysheme asgjë nuk ndodh. Pra, këtë besëtytni e kanë përhapur plakat dhe si e tillë nuk ka bazë në Islam.

Dr. Shefqet Krasniqi