Pyetja:

Disa muslimanë më kanë thënë se koha e namazit të jacisë nuk mbaron atëherë kur hyn koha e sabahut, por më parë. Unë nuk kam lexuar ndonjë gjë për këtë.

***

Përgjigjja:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Koha e jacisë mbaron në gjysmën e natës, sepse për këtë ka ardhur teksti sipas hadithit të Xhibrilit. [1]

Imam dr. Ahmed Kalaja

——————————–

[1] Muslimi