Pyetja:

Lutja për dikë, që të bën ndonjë të mirë

***

Përgjigjja:

Lutja për atë që të bën ndonjë të mirë është:

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

Xhezãkall-llãhu ḣajran.

Allahu të shpërbleftë me të mira![1]

—————————

[1]Tirmidhiu (Sahih Xhami).