Pyetja:

Kur dikush na thotë: “Allahu të faltë”, si t’ia kthejmë?

***

Përgjigjja:

Kur dikush të thotë: (غَفَرَ اللَّهُ لَكَ) Ġaferall-llãhu leke! (Allahu të faltë!), ia kthen: (وَلَكَ) we lek (Edhe ty, gjithashtu!) [1]

———————-

[1]Ahmedi dhe Nesaiu në ‹Amelul jeumi uel-lejleti’ shënojnë se, kur Abdullah ibn Serxhisi i tha Pejgamberit ﷺ: “Gaferall-llãhu lek”, Pejgamberi ﷺ ia ktheu: “Ue leke”. Hadithi është i saktë.