Pyetja:

Lutja për të sapomartuarin

***

Përgjigjja:

Lutja për të sapomartuarin është:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

Bãrakall-llãhu leke we bãrake ‘alejke we xheme’a bejnekumã fĩ ḣajr!

(Allahu të begatoftë me këtë grua, të dhëntë bollëk për ta mbajtur e ushqyer, dhe ju
bashkoftë të dy në të mirë!).[1]

———————————

[1] Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).