Pyetja:

Një grua ka qenë duke kompenzu një agjërim obligativ por gjatë ditës e ka prish agjërimin pa arsye, çfarë i obligohet asaj tash, a duhet të bëjë kefaret (shpagim) apo vetëm kompenzim të kësaj dite?

***

Përgjigjja:

I obligohet asaj kompenzimi i kësaj dite. Kurse nuk ka nevojë të bëjë kefaret (shpagim- ushqyerje të varfërit).

Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan

Përktheu: Suad B. Shabani