Pyetja:

Rikthimi i tokës së lënë vakëf për rrugën ku kalojnë njerëzit

***

Përgjigja:

Kush jep një tokë në funksion të një rruge ku kalojnë njerëz me nijetin e vakëfit apo duke e shprehur gojarisht qëllimin e tij, atëherë nuk i lejohet as atij dhe as fëmijëve dhe pasardhësve të tij që ta rikthejnë edhe një herë tjetër tokën.

Këshilli i Përhershëm i Fetvave në Arabisë Saudite
Fetvaja nr. 16403

Perktheu: Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë