PËRGJIGJE: Nuk lejohet të merret/të hahet pasuria e huaj pa lejen e pronarit të saj. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos i hani pasurinë njëri-tjetrit me pa të drejtë! “ (El-Bekare, 188) Nga ky rregull bën përjashtim rasti,kur njerëzit zakonisht ia lejojnë njëri-tjetrit, si për shembull, kur një person kalon pranë pemishtes...
● Pyetje: Çfarë do të thotë mevlud? - Përgjigje: Mevlud vjen nga gjuha arabe që do të ditëlindje dhe në Shqipëri ka marrë kuptimin e festimit të ditëlindjes së Profetit Muhamed -paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të-. ● Pyetje: A lejohet mevludi? - Përgjigje : Nuk lejohet, sepse nuk është...
Pyetje: Pse në kohën e komunizmit nuk kishte degjenerime (vrasje, vjedhje, narkomani) si sot në demokraci? Përgjigje: Gjërat në jetë kanë ndryshuar aq shumë gjatë viteve sa tani narkomania e shumë gjëra negative janë përhapur kudo. Krimet e kohës së Komunizmit janë aq të mëdhaja se ato nuk e kanë...
Pyetje: Zgjohem prej gjumi në orët e vona të mëngjesit, një këshillë rreth kësaj? Përgjigje: I Dërguari i All-llahut salallhua lejhi we selem  ka thënë: “ I është dhënë bereqet umetit tim në të ngriturit herët” ( sahih el-xhamia 284). Nga kjo njeriu duhet të kuptoj se nga gjumi humb...
Pyetja: Es-selamu alejkum ue-rahmetullah ue-bereketehu! Një vajzë është afër 19 vjeç, është besimtare (e re në fe). Ajo ka afro 2 vite që ka filluar t’i kryejë namazet, të agjërojë dhe të mos bëj mëkate. Ajo më tregon se në të kaluarën e saj ka bërë shumë mëkate të mëdha dhe...

Dhurata për shkak të borxhit?

Pyetja: Një afarist me të cilin njihem prej disa vitesh dhe kam pasur bashkëpunime tregtare me të, tani më kërkon një borxh për investim dhe zhvillim të mëtutjeshëm të biznesit të tij. Përveç kësaj, ai më premton se gjatë kthimit të borxhit, do të më dhurojë një përqindje të caktuar...
Pyetja: Nëse njeriu e falë namazin e natës në shtëpinë e tij, ndërsa përreth tij ka anëtarët e familjes, a llogaritet ky lloj i veprës prej veprave të fshehta, që janë mes tij dhe Allahut? E, nëse jo, atëherë si të arrijë të vetmohem në jetën time, saktësisht në...
Pyetje: Ne si njerëz nuk mundemi t’i shmangemi udhëtimit e ndonjëherë është i shkurtër e herën tjetër i gjatë. Çfarë etike ka përmendur Feja Islame në lidhje me udhëtimin?  Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut, që ka dërguar Pejgamberin salallahu alejhi ue selem, dhe na ka mësuar për çdo rast, se...
Janë disa njerëz që ose nuk e kuptojnë, ose duan të mos e kuptojnë urtësinë në faktin se islami ia ndalon një myslimaneje të martohet me një jomysliman, sakaq ia lejon myslimanit të martohet me një ithtare të Librit. Puna ka arritur gjer atje, saqë disa nga këta që nuk...
Kam frikë nga vdekja, dënimi dhe më vijnë dyshime prej shejtanit!! Jam një vajzë 25 vjeçare, e mbuluar, kujdesem për namazet, lexoj Kuranin, mirëpo ka kohë që unë ankohem, saqë vetëm kur të zgjohem nga gjumi filloj të kujtoj xhehenemin, se në fund unë do të vdes, e rrugëtimi im...

TRENDI I PYETJEVE