Monday, March 20, 2023
Pyetja: Sa i madh është mëkati i atyre që nuk e falin namazin? *** Përgjigjja: Mëkati i atyre që nuk e falin namazin llogaritet prej mëkateve më të mëdha pas shirkut, ngase namazi është shtylla e dytë e fesë, shtylla pas dëshmisë (shehadeti). Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se i...
Pyetja: Sa urtësi fshihen pas agjërimit? *** Përgjigjja: Këtë udhëtim të bukur do ta vazhdojmë me disa urtësi të një adhurimi madhështor, agjërimit, e të cilat, bazuar në hulumtime dhe studime, tash së voni i kanë zbuluar shkencëtarët. Kur i sëmuri t’i ketë “çuar duart” nga mjekët dhe shpresa për shërim të ketë humbur...

Si pastrohet shpirti?

Pyetja: Si pastrohet shpirti? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar në shumë ajete kuranore, ka treguar qartë se si bëhet pastrimi i shpirtit. Në një ajet thuhet: "Ka shpëtuar ai që është pastruar. Që e përkujton madhërinë e Zotit të vet dhe falet.." (Ala: 14-15) Në një ajet tjetër, Allahu thotë: "E për sa i...
Pyetja: Cilat janë dobitë shpirtërore dhe shëndetsore të agjërimit? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar në Kuran ka treguar qartë kur ka thënë: "... po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju." (Bekare: 184), por meqë njeriu ka një strukturë të përbërë prej shpirtit dhe trupit dhe që të dyja...
Pyetja: Me çfarë etike duhet pajisur agjëruesi? *** Përgjigjja: Elementët kryesorë të etikës ose mustehabet e agjërimit janë këto: Ngritja në syfyr. I Dërguari i Allahut ﷺ, në një hadith ka thënë: “Ngrihuni në syfyr se në ngritjen dhe në ngrënien në syfyr ka bereqet!” Kurse në një hadith tjetër ka thënë kështu: “Fuqizojeni agjërimin...
Pyetja: Kur lëndohet fëmiu fizikisht apo psiqikisht para nënës, çfarë mëkati ka nëna? *** Përgjigjja: Në asnjë rrethanë, në asnjë mënyrë nuk guxon askush në këtë dunja që fëmijun ta trajtojë në atë mënyrë që fëmiu të marr ankth, traumë, që fëmiu të tmerrohet. Kjo është krim në psikologji, është krim ndaj një...
Pyetja: Cili është ilaçi i zemërimit? *** Përgjigjja: Pasi zemërimi vjen nga padurimi i shpirtit, si dhe është shkak që shejtani të dominojë mbi njeriun dhe ta marrë nën kontrollin e tij, njohja e metodave për ta shëruar zemërimin bëhet e patjetërsueshme, me qëllim që të ndalohet dëmi i tij. Nga ato metoda përmendim: 1....
Pyetja: Mëkatet a ndikojnë të humbet plotësisht imani/besimi? *** Përgjigjja: Epiteti i besimit nuk humbet me veprimin e ndonjë mëkati; qoftë i vogël apo i madh. Mirëpo, ato e zvogëlojnë besimin, edhe pse i mbetet baza. Vepruesi i mëkateve të mëdha është besimtar me besim të mangët; besimtar me besimin e tij dhe...
Pyetja: Unë jam një djalë i ri që punoj në një kompani dhe kam marrë një apartament me qira. Mësova se gruaja që zotëron apartamentin ka marrë një kredi me bazë kamate për ta blerë dhe qiraja është më e lartë se pagesat që ajo bën në bankë. Kështu ajo...
Pyetja: Nëse një person ka folur ose ka vepruar diçka që sheriati e konsideron shirk dhe ky person nuk është në dijeni të saj e vazhdon jetën si musliman me namaz e vepra të mira dhe dikur kupton që ajo fjalë a vepër e tij është shirk dhe për shkak...

TRENDI I PYETJEVE