Friday, July 1, 2022
Pyetja: A lejohet mbajtja e kukullave dhe lojërave kompjuterike në të cilat lojtari vesh kukulla? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Së pari: Nuk ka asgjë të keqe të mbash kukulla në shtëpi, me kusht që ato të jenë të fëmijëve të vegjël, sepse ato...
Pyetja: A lejohet motra muslimane që bart mbulesën t'i mbajë flokët e shkurta? *** Përgjigjja: Në parim femra duhet të mbajë flokët e gjata, por kur themi "duhet" kjo nuk do të thotë se është vaxhib mirëpo është e preferuar. Po, ka të drejtë gruaja të i shkurtojë flokët por kjo të jetë në...
Pyetja: Jam me mbulesë, familja e burrit po më detyrojnë të shkoj në ahengje ku janë të përziera gjinitë. Si të veprojë? *** Përgjigjja: Kjo është një kohë e fitneve, është kohë për të cilën Pejgamberi ﷺ ka thënë:"Islami ka ardhur i huaj dhe prapë do të të bëhet i huaj, e të...
Pyetja: A i lejohet gruas të martuar ta përdor spermën e një burri të huaj për të mbetur shtatzënë, nëse burri i saj është steril? Unë u testova për infertilitet, kështu që kisha zero numër të spermës. Gruaja ime insistoi për birësim, kështu që prindërit e saj siguruan një djalë...
Pyetja: Nëse balli apo hunda e dikujt është e lënduar, a duhet ta bëj sexhden e plotë ndonëse kjo mund të ia përkeqësoj gjendjen? *** Përgjigjja: Jo, ngase Allahu nuk e ngarkon asnjë shpirt përtej asaj që ai mund ta bart/duroj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet ta rikthejmë mbiemrin e gjyshërve (Berisha), pasi mbiemri Bajrami nuk po më pëlqen? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Parimisht, lejohet ndërrimi i emrave dhe mbiemrave me qëllim për të përgjedhur emra të mirë, apo më të mirë sesa ata që janë,...
Pyetja: Burri im është në gurbet, e unë jetoj me fëmijët dhe vjehrrin (vjehrra më ka vdekur). A më lejohet ta pastroj vjehrrin e shtyer në moshë? *** Përgjigjja: Allahu ju shpërbleftë juve motër e nderuar, e dashtë Allahu burri juaj u është mirënjohës për këtë, po edhe nëse ai nuk ua dinë...
Pyetja: A bën femrat të përdorin thonjë falco? Të ngjesin thonjët plastikë për zbukurim. *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij ﷺ. Kjo është një çështje diskutabile. Mendimi më i saktë është kjo nuk lejohet. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Pas niqahut a është e detyrueshme të shkosh për të jetuar tek shtëpia e burrit, apo mund të shkojmë edhe më vonë varësisht nga kushtet? *** Përgjigjja: Ajo çka preferohet është që momentin që bëhet akti i niqahut nuk duhet vonuar martesa. Dhe martesa për t'u bërë zyrtare dhe për t'u dalluar...
Pyetja: A është i vlefshëm përgjithmonë lavdërimi i dijetarit ndaj një personi që ka devijuar? *** Përgjigjja: Abdur-Rrahman Ibn Mulxheme, i cili vrau Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte hafiz i Kuranit. Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka shkruar lavdërim me shkrim për të. "Nga prijësi i muslimanëve, Omer Ibn...

TRENDI I PYETJEVE