Friday, December 9, 2022
Pyetja: Unë jam një djalë i ri që punoj në një kompani dhe kam marrë një apartament me qira. Mësova se gruaja që zotëron apartamentin ka marrë një kredi me bazë kamate për ta blerë dhe qiraja është më e lartë se pagesat që ajo bën në bankë. Kështu ajo...
Pyetja: Nëse një person ka folur ose ka vepruar diçka që sheriati e konsideron shirk dhe ky person nuk është në dijeni të saj e vazhdon jetën si musliman me namaz e vepra të mira dhe dikur kupton që ajo fjalë a vepër e tij është shirk dhe për shkak...
Pyetja: A lejohet ndërrimi i gjinisë, nëse një femër ose mashkull ka tipare femërore ose mashkullore? Kam një shoqe e cila ka të gjitha tiparet, sjelljet, madje ka edhe disa mangësi që nuk i kanë femrat, ajo ka pyetur disa hoxhollarë dhe shumica ia kanë lejuar ndërrimin e gjinisë madje...
Pyetja: A mjafton që gjatë dhikrit të lëvizi vetëm gjuhën, pa e lëvizur gojën apo duhet patjetër të lëvizim edhe gojën? *** Përgjigjja: Përderisa lëvizni gjuhën kjo është e mjaftueshme. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Ne e dimë se Allahu e do faljen, por a është patjetër apo farz që të falim dikë që vazhdimisht na lëndon dhe gënjen? *** Përgjigjja: Jo, nuk është e detyrueshme kjo. Mirëpo nëse ti i falë njerëzit në këtë dunja, Allahu do të i fal ty mëkatet në Ditën e Gjykimit. Shejh...
Pyetja: A është gjynah të shkundet mbulesa e sofrës së bukës apo e tavolinës nga dritarja natën? *** Përgjigjja: Gjynah është se mund të ketë ndonjë njeri që kalon poshtë dhe e bën për dush të shkretin. Por nëse është në oborrin tënd dhe thua: “Bismilah” dhe e shkund nuk...
Pyetja: A janë 10 netë e Dhul Hixhes të rëndësishme sikurse ditët e saj? Ose të paktën netë më të mira se ato jashta tyre? *** Përgjigjja: Rëndësia e Dhul Hixhes përfshin që të dyja, ditët dhe netët e saj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet mbajtja e kukullave dhe lojërave kompjuterike në të cilat lojtari vesh kukulla? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Së pari: Nuk ka asgjë të keqe të mbash kukulla në shtëpi, me kusht që ato të jenë të fëmijëve të vegjël, sepse ato...
Pyetja: A lejohet motra muslimane që bart mbulesën t'i mbajë flokët e shkurta? *** Përgjigjja: Në parim femra duhet të mbajë flokët e gjata, por kur themi "duhet" kjo nuk do të thotë se është vaxhib mirëpo është e preferuar. Po, ka të drejtë gruaja të i shkurtojë flokët por kjo të jetë në...
Pyetja: Jam me mbulesë, familja e burrit po më detyrojnë të shkoj në ahengje ku janë të përziera gjinitë. Si të veprojë? *** Përgjigjja: Kjo është një kohë e fitneve, është kohë për të cilën Pejgamberi ﷺ ka thënë:"Islami ka ardhur i huaj dhe prapë do të të bëhet i huaj, e të...

TRENDI I PYETJEVE