Pyetja:

Si të veprojmë kur kemi ngacmime nga shejtani në namaz dhe gjatë leximit të Kuranit?

***

Përgjigjja:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ.

E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm.

(I mbështetem Allahut të më mbrojë nga shejtani i mallkuar).

Pasi themi këtë lutje, pështyjmë tri herë në të majtë.[1]

————————————–

[1] Muslimi. Përcjellësi i hadithit, Uthman Ibn As t, përmend se kur e bëri këtë gjë, Allahu ia largoi ngacmimin e shejtanit.