Pyetja:

Si të veprojmë kur një jomusliman na jep selam?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nëse ju japin selam ithtarët e Librit, kthejuani:

وَعَلَيْكُمْ.

We ‘alejkum!”

(Edhe mbi ju).[1]

——————

[1] Buhariu dhe Muslimi