Pyetja:

Telkini[1] për njeriun në prag të vdekjes

***

Përgjigjja:

Pejgamberi thotë: “Kush ka fjalën e fundit në këtë botë Lã ilãhe il-lAllãh, hyn në Xhenet.”[2]

————————————

[1] Telkini do të thotë: t’i diktosh shehadetin ‘lã ilãhe il-lall-llãh’ atij që është në agoni, duke vdekur. Diktimi bëhet në formën urdhërore: “Thuaj: ‘lã ilãhe il-lall-llãh’”.

[2] Ebu Davudi (Sahih Xhami).