Pyetja:

A bën të kërkohet bekimi nëpërmjet njerëzve të mirë?

***

Përgjigjja:

Kërkimi i bekimit nëpërmjet njerëzve të mirë ndahet në dy kategori:
1- Kërkimi i bekimit duke kërkuar prej tyre të bëjnë dua për juve. Kjo është e lejueshme, me kusht që ata njihen për devotshmërinë dhe për drejtësinë e tyre dhe që të mos i bëni fitne me këtë.
2- Kërkimi i bekimit nëpërmjet mbetjeve të tyre, si nëpërmjet varreve, teshave të tyre dhe gjërave personale, etj. Kjo s’është e lejueshme, është bidat dhe nga kjo duhet të ndalojmë, për shkak se kjo mund të çoj drejt daljes nga feja.

Shejh Ibn Uthejmin