Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Së pari: Një nga atributet më të mëdha të Allahut është Urtësia, dhe një nga emrat e Tij më të mëdhenj është El-Hakim ( i Urti). Ai asgjë nuk e ka krijuar kot, i Lartësuar dhe i pa të meta është Allahu. Ai i krijon gjërat për arsye...
Pyetje: Përse na ka krijuar Allahu? Përgjigjja: Allahu na ka krijuar që ta adhurojmë vetëm Atë dhe të mos e barazojmë dhe krahasojmë Atë me asnjë dhe asgjë tjetër. Argumeti në lidhje me këtë është fjala e Allahut të Lartësuar: ﴾Dhe se (Unë) nuk i krijova xhindët dhe njerëzit për diçka tjetër,...
DYSHIMET E ATEISTËVE DHE PËRGJIGJET NDAJ TYRE: 1-Pse ekziston e keqja? Përgjigja: a) Jo çdo gjë që na duket e keqe është me të vërtetë e keqe. b) Të kuptohet vlera e të mirës. c) Të ndërgjegjësohen të prishurit. d) Të ndëshkohet i keqi në botën tjetër dhe të shpërblehet ai të cilit i është...
ARGUMENTET E EKZISTENCËS SË ZOTIT: 1-Argumenti logjik: Ekzistenca e krijesave dëshmon për ekzistencën e krijuesit. Është e pamundur që gjithësia të ketë ardhur në ekzistencë vetvetiu. Allahu i Mdhëruar thotë: “A janë krijuar nga hiçi apo ata janë krijuesit e vetvetes? A janë ata krijuesit e qiejve dhe të tokës…?” |...
Pyetje: Çka është shirku i fshehur dhe shirku i vogël? Përgjigje: Shirku i fshehur në të njëjtën kohë është edhe shirk i vogël, me këtë nënkuptojmë veprimin për sy e faqe që është mbjellë në zemër, për shembull dikush falet për sy e faqe apo lexon Kur’an me këtë qellim, apo...
Pyetje: Cili është gjykimi për të festuar ditëlindjet e fëmijëve? A është e vërtetë se agjërimi në këtë ditë është më i mirë sesa të bëhet festë? Përgjigje: Të festosh ose të agjërosh për shkak të ditëlindjes, është bidat i cili nuk ka asnjë bazë në fe. Myslimanët duhet t’i...
Pyetje: Kështu, përderisa popujt kanë pasur lajmëtarët e tyre atëherë si ka mundësi që popujt humbën rrugën e drejtë, madje shumicës së tyre nuk u njihet në historinë e tyre ndonjë gjurmë profeti? Përgjigje: Allahu i madhëruar ka njoftuar disa herë në Kuran se në çdo popull ka pasur të dërguar,...
Pyetja: A është shirk çdo therje që nuk bëhet për hir të Allahut? Përgjigja: Therje do të thotë vrasje nëpërmjet derdhjes së gjakut në mënyrë të caktuar, e cila bëhet në disa metoda: 1. Ajo që bëhet si akt adhurimi me nijet të nderimit të atij për të cilin bëhet kurbani, për ta...
Pyetja: Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj, çfarë më këshilloni mua të bëj, apo çfarë të them para se të fle, në mënyrë që këto ëndrra shqetësuese të më largohen? Përgjigja: Para se të...

Si e njeh Zotin tënd?

Pyetje: “Si e njeh Zotin tënd?” Përgjigje: “Unë e njohë atë përmes shenjave të Tij dhe krijesave të Tij. Prej shenjave të Tij janë nata, dita, dielli dhe hëna. Ndër krijesat e tij janë shtatë qiejt dhe shtatë tokët. Argument për këtë është se Allahu ka thënë: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ...

TRENDI I PYETJEVE