Friday, May 20, 2022
Pyetja: Vdekja gjatë kryerjes së një mëkati të madh apo të vogël a do të thotë se personi me siguri do të shkojë në xhehenem dhe nuk do të ketë mundësi të shkojë në xhenet sepse ai vdiq duke mos iu bindur Allahut? *** Përgjigjja: Nëse një musliman vdes duke bërë një mëkat...
Pyetja: A është risi (bidat) të thuash "Bismilahi Rrahmani Rrahim" në vend të "Bismilah" para se të marrësh abdes? *** Përgjigjja: Kjo nuk është një risi për ta thënë, por nuk është nga suneti. Thjesht thuaj "Bismilah" (Me emrin e Allahut). Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet të shkohet çdo vit për përvjetore te varrezat e dëshmorëve apo veprimtarëve dhe të mbahen fjalime e lavdata për ta, a e lejon feja isalme këtë? *** Përgjigjja: Tek përkujtimet apo përvjetoret për të vdekur pavarësisht se a kanë qenë heronjë apo jo, po flasim për përvjetor si i tillë...
Pyetja: Kur njeriu mëkaton, a e shkruan engjulli i krahut të majtë menjëherë atë mëkat? *** Përgjigjja: Jo, kur një njeri mëkaton engjulli në krahun e tij të majtë ngrit lapsin (nuk e shkruan mëkatin) për 6 orë. E nëse njeri pendohet (gjatë kësaj kohe) nuk e shkruan fare. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A do t'i shohë besimtari engjëjt dhe profetët, dyert e qiejve, yjet dhe planetët kur të hyjë në Xhenet? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kur njeriu hyn në Xhenet, ai kurrë nuk do të dalë prej tij dhe nuk do të dëshirojë ta bëjë këtë, sado kohë të ketë mbetur - dhe...
Pyetja: Cilat janë sunetet e Fitër Bajramit? *** Përgjigjja: 1. Tekbiret të thuhen që nga nata e Bajramit e derisa të fillojë imami namazin. 2. Të jepet zekati i fitrit para namazit (kjo është koha e fundit; bën para namazit të Bajramit një apo dy ditë). 3. Të hajë hurma para se ta falë sabahun...
Pyetja: A i lejohet puna si infermiere motrës muslimane me mbulesë në Gjermani? A i lejohet shoqërimi me femra katolike? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Pikë së pari, përzierja mes meshkujve dhe femrave, në çfarëdo vendi qoftë, është prej gjërave të ndaluara në fenë Islame, për shkak të pasojave të mëdha...
Pyetja: A më lejohet t'iu tregojë shokëve të kaluarën time me mëkate para Islamit? *** Përgjigjja: Nuk lejohet t'iu tregosh shokëve të kaluarën tënde me mëkate para Islamit, sepse kjo i bie një lloj mburrje me mëkate dhe kjo është gjë e ndaluar. Për të kaluarën tënde me mëkate duhet të pendohesh. Shejh Asim...
Pyetja: Pse i dërgon Zoti sprovat? *** Pergjigjja: Sprovat vijnë nga Zoti për t'i dalluar të mirët nga të këqinjët. Allahu i Madhëruar e ka ditur sinqeritetin apo dyfytyrësinë e robërve të tij, por për ta vërë në pah edhe para njerëzve i dërgon sprovat. Dr. Shefqet Krasniqi
Pyetja: Gjatë leximit të Kuranit pashë përmendjen e Shpirtit të shenjtë dhe doja ta dija se kujt i referohet? *** Përgjigjja: Në Kuran është përmendur Shpirti i Shenjtë (arabisht: Ruhul Kudus) disa herë. Me Shpirtin e Shenjtë është për qëllim meleku më i madh i Allahut, Xhibrili (Paqja dhe Mëshira e Allahut qofshin...

TRENDI I PYETJEVE