Pyetje: Bashkëshortja ime është prekur nga një sëmundje dhe që atëherë ka filluar të frikohet nga çdo gjë dhe assesi nuk mundet të rrijë vetëm. Ndërsa pyetësi tjetër thotë se ankon nga e njëjta gjendje dhe se, për këtë shkak, nuk shkon të falet me xhemat. Andaj, pyet se...
Të gjithë e dimë dhe kemi dëgjuar se besimi në kadanë dhe kaderin, caktimin e Allahut është prej themelit të fesë, por cka dimë rreth kësa në përgjithësi dhe cili është dallimi mes asaj që në gjuhën arabe quhet “Kada dhe Kader”? Sa i përket definicionit sheriatik të kadasë...
I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, është pyetur se a do ta shohin besimtarët Zotin e tyre në Ditën e Gjykimit. Atëherë i Derguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem), ka pyetur: "A ju pengon diçka që ta shihni diellin kur nuk ka vranësira?" "Jo, o i Dërguari i...
● Pyetje: Çfarë do të thotë mevlud? - Përgjigje: Mevlud vjen nga gjuha arabe që do të ditëlindje dhe në Shqipëri ka marrë kuptimin e festimit të ditëlindjes së Profetit Muhamed -paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të-. ● Pyetje: A lejohet mevludi? - Përgjigje : Nuk lejohet, sepse nuk është...
Pyetje: Pse në kohën e komunizmit nuk kishte degjenerime (vrasje, vjedhje, narkomani) si sot në demokraci? Përgjigje: Gjërat në jetë kanë ndryshuar aq shumë gjatë viteve sa tani narkomania e shumë gjëra negative janë përhapur kudo. Krimet e kohës së Komunizmit janë aq të mëdhaja se ato nuk e kanë...
  Pyetje: A lejohet mbytja e milingonës, nëse ajo nuk bën dëm? Përgjigje: Ndalohet mbytja e milingonës përveç nëse ajo shkakton dëm, dhe atë duke u argumentuar me hadithin e ku thotë: "Ndaloi i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) mbytjen e katër gjallesave: milingonës, bletës, qukapikut dhe larashit." 1 Thotë Ibn Akil...
Pyetja: Es-selamu alejkum ue-rahmetullah ue-bereketehu! Një vajzë është afër 19 vjeç, është besimtare (e re në fe). Ajo ka afro 2 vite që ka filluar t’i kryejë namazet, të agjërojë dhe të mos bëj mëkate. Ajo më tregon se në të kaluarën e saj ka bërë shumë mëkate të mëdha dhe...
Pyetje:Një motër pyet për një metodë se ne mund të kontrollojmë sjelljen e fëmijëve tanë duke iu drejtuar mendjes së nënndërgjegjeshme (të pavetëdijshme) ndërsa ata flenë. Për shembull, unë i pëshpërit djalit tim në vesh ndërsa ai është në gjumë dhe ia përsëris: Ti je i qetë, je i...
Pyetja: Kush e shpiki për herë të parë mevludin? *** Përgjigjja: Të parët që e shpikën ishin fatimitë në Egjipt në shekullin e katërt, pas kësaj në shekullin e shtatë nga Melik Erbil në Irak, pastaj u shpërnda tek muslimanët. Dhe, siç thotë shejh Islam Ibn Tejmije, në librin "Iktida siratu el-musekim" shkaku i...

Dembelia në faljen e namazit

Pyetje: Si ta forcoj imanin një i ri pasi është i prekur prej veseve të shumta dhe namazin e falë pa përkushtim dhe me dembeli? Përgjigje: Të gjitha këto vijnë si pasojë e paqëndrueshmërisë së imanit në zemër. Ka shumë udhëzime e ndër udhëzimet më të mira është dituria si:...

TRENDI I PYETJEVE