Wednesday, February 21, 2024
Fjala “Bidat” është fjalë me rënjë arabe që gjuhtarisht don të thotë: shpikje,risi, krijim, zbulim. Fjala Bidat nuk është përmendur në Kur’an, por përmendet në forma të tjera të cilat janë prej rënjës së njëjtë. Kjo më mirë mund të shihet në ajetin Kur’anor: “Dhe murgërinë ata e shpikën, Ne atyre nuk ua bëmë...
Pyetje: A mund të bëjë ndokush adhurime dhe t’i dijë hollësisht ato duke e ndjekur Kuranin, pa (u kthyer) në Sunet? Përgjigjja: Nuk ka mundësi, për faktin se Kurani urdhëroi të ndiqet Suneti. Askush nuk mund të hyjë në Xhenet, veçse duke e ndjekur Kuranin dhe Sunetin. Për këtë arsye,...
Pyetje: Çfarë grade ka ky hadith: “O Allah! Na beko në Rexheb dhe Shaban dhe na mundëso të mbërrijmë Ramazanin”? Përgjigja: Ky hadith përcillet nga Enes bin Malik radiallahu anhu, i cili thotë se Profeti alejhi selam kur vinte muaji Rexheb thoshte: “O Allah! Na beko në Rexheb dhe Shaban dhe na mundëso të mbërrijmë...
Pyetja: A duhet agjëruar dita e 15 e muajit Shaban? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. ~15 Shaban: A ka ndonjë adhurim të rekomanduar? Ajo që është transmetuar në lidhje me virtytin e faljes, agjërimit dhe adhurimit të datës pesëmbëdhjetë të Shabanit (el-Nisf min Shaban) nuk hyn në titullin daif (të dobët), por nën titullin mevdu...
Merren me bidate dhe i braktisin farzet!Shejh AbduRrezak elBedër, Allahu e ruajttë, thotë:“Nga gjërat e çuditshme të disave nga umeti i Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është:Namazi është obligim ndaj tyre ditën dhe natën, pesë herë dhe ata nuk i kushtojnë vëmendje dhe as nuk e praktikojnë atë! Kurse,...
Pyetje: A mundem t’ia lexoj Jasinin (suren “Ja Sin”) unë si prind djalit ose vajzës për mbarësi apo shëndet?   Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1: Juristët mulsimanë kanë përmendur se nuk dihet të ketë ardhur ndonjë hadith (transmetim) autentik (i vërtetë) profetik ku të përmendet ndonjë mirësi e veçantë...
Pyetja: A ka vërtetësi çështja e natës së Regaibit që thuhet se është natë e mirë dhe a duhet të ngritemi për adhurime dhe të agjërojmë? *** Përgjigjja: Të gjithë ata që argumentohen për vlerën e Natës së Mirë të Regaibit mbështeten në disa hadithe të trilluara. Dy më të njohurat janë:   – “Kujdes, përpiqu të rrish zgjuar natën...

JO TALLJES ME FENË E ALLAHUT

Liria e shprehjes, siç quhet sot, ka bërë që të përhapen shumë fenomene të cilët janë në kundërshtim me natyrshmërinë e njeriut dhe me logjikën e shëndoshë. Prej këtyre gjërave, e cila ndoshta është edhe më e rrezikshmja është tallja me fenë e Allahut, qoftë kjo në mënyrë individuale...
Pyetja: A i lejohet muslimanit ta festojë ditën e Novruzit? *** Përgjigjja: Së pari: Novruzi është fjalë persiane e arabizuar dhe në origjinën e saj ka kuptimin: Një ditë e re. Kjo ditë është nga festat më të mëdha persiane. Thuhet se i pari që e ka festuar ishte Xhemshidi, njëri nga mbretërit e hershëm persian,...
Pyetje: Kur dikush shpëton prej një fatkeqësie, familja bëjnë hallvë, a lejohet kjo gjë? Përgjigje: Nuk lejohet as përgatitja e kësaj hallve dhe as ngrënia e saj ngase kjo gjë (përgatitja e saj kur njeriu shpëton prej një fatkeqësie) nuk ka bazë në fenë e Allahut. Është prej bidateve/risive. Kur njeriu...

TRENDI I PYETJEVE