Pyetja: Si është vendimi mbi veprimet e bëra në ditën e Ashures, si bartja e surmes, gusli (larja e trupit), përdorimi i kënës, dhënia e dorës shoqi-shoqit, zierja e grurit, shfaqja e gëzimit e kështu me radhë? A ka ndonjë hadith lidhur me këto të transmetuar nga Pejgamberi ﷺ?...
Pyetja: Shpesh e shohim të shkruar në mure emrin e Allahut të Lartësuar dhe përmbi Tij emrin e Muhamedit ﷺ? Gjithashtu këtë e gjejmë në korniza, në libra (ballina) si dhe në Mus’hafa (kopje të Kuranit), pra kjo vendosje e tillë a është e drejtë? Përgjigja: Jo, nuk është e drejtë, sepse...
Pyetje A është të flasësh me të vdekurin haram apo edhe shirk, nuk kam për qëllim t'i lutesh apo të kërkosh ndihmë nga ta, por kam qëllim vetëm të flas me një të vdekur dhe a mund të japësh argumente nga Kurani dhe Suneti? Përgjigja: Ajo që është e urdhëruar gjatë vizitës...
Jo, kjo nuk lejohet. Kjo është njëjtë sikur t’ia festosh ditëlindjen. Këto janë tradita të jobesimtarëve, nuk janë të myslimanëve. Kjo gosti është e ndërlidhur me lindjen e fëmijës (që i mbush tre muaj), gjë që nuk lejohet. Myslimani ka vetëm dy festa që i feston: Fitër Bajramin dhe...
Këto nuk janë prej Islamit, por janë veprime që njerëzit i kanë trashëguar prej jobesimtarëve. Kjo është sikurse mbajtja e zisë. E besimtari nuk mban zi dhe nuk lejohet mbajtja zi për të vdekurin, apo veshja me rroba të zeza, mosbërja e bakllavës për festën e Bajramit e të...
Pyetje: Cili është vendimi fetar lidhur me atë që bëjnë disa njerëz në formë të vazhdueshme, që nuk janë haxhilerë, duke therur kurbanin ditën e Arafatit për të vdekurit e tyre të afërm, si për shembull për njërin nga prindërit, apo fëmijët, apo vëllezërit? Përgjigje: Nuk lejohet që therja e kurbanit, për...
Pyetje: “A më lejohet të martohem në kishë pasi të jam martuar sipas rregullave islame? Unë do të martohet me një grua të krishtere të cilën e njohe para se ta pranoj islamin.” Përgjigje: “Është e lejuar martesa me një grua të krishtere, ngase ajo është pasuese e një libëri...
Ne duam që të ruajmë nderin e muslimanëve dhe të luftojmë atë që kanë shpikur gratë dhe pasuesit e grave nga liberalizmi, gjërat e pavend, turpësitë dhe prostitucionin. Këto të ashtuquajturat gra kanë burra që në fakt, vetëm i ngjasojnë burrave. Kjo lëvizje feministe e turpshme udhëhiqet nga reformatorët...
Çka konsiderohet hajmali e ndaluar dhe si të lirohem nga ato? Përgjigje: në emër të Allahut, falënderimi i takon Atij… Hajmali konsiderohet çdo send që mbahet apo varet në trup, për të përfituar një dobi ose për t’u mbrojtur nga ndonjë e keqe, qoftë ajo letër, byzylyk, copë lëkure e qepur në...
Pyetje: ”Çfarë është gjykimi i të varurit një (minatur) kopje të Kuranit rreth qafës?” Përgjigje: ”Nuk lejohet të varet një kopje e Kuranit rreth qafës, as si një formë bizhuterie e as ndonjë gjë tjetër sikur ajo, për shkak se ajo është një risi (bidat) që askush nga sahabet se ka vepruar. Pos kësaj...

TRENDI I PYETJEVE