Monday, December 6, 2021
Pyetja: A i lejohet muslimanit ta festojë ditën e Novruzit? *** Përgjigja: Së pari: Novruzi është fjalë persiane e arabizuar dhe në origjinën e saj ka kuptimin: Një ditë e re. Kjo ditë është nga festat më të mëdha persiane. Thuhet se i pari që e ka festuar ishte Xhemshidi, njëri nga mbretërit e hershëm persian,...
Pyetja: Si duhet këshilluar motrat muslimane një grua thirrëse? *** Përgjigja: Gruaja duhet të ketë frikë Allahun e Madhëruar dhe të mësojë para se të ftojë. Pra duhet të mësosh para se të ftosh, sepse nëse njeriu thërret pa pasur dije, ndodh që të bëjë të ndaluar diçka që është e lejuar, apo...
Pyetja: A lejohet të falet namazi i xhenazes mes varrezave? *** Përgjigja: Nuk ka problem që namazi i xhenazes të falet në varreza apo t`i falet të vdekurit edhe pasi që është varrosur. I Dërguari i Allahut ia ka falur xhenazen një të vdekuri edhe pasi që është varrosur, kështu që falja...
Pyetja: A lejohet vendosja e ezanit të inçizuar në altoparlantet e xhamisë për të paralajmëruar hyrjen e kohës të namazit? *** Përgjigja: Ezani i cili jepet në mënyrë të inçizuar nuk mjafton dhe nuk e luan rolin e ezanit lajmërues të hyrjes së kohës, sipas normës fetare të përcaktuar për këtë rast, sepse...
Pyetja: A lejohet të shkosh tek magjistari për të larguar magjinë? *** Përgjigja: Nuk lejohet kurimi i magjisë duke përdorur magjinë, sepse i Dërguari i Allahut kur është pyetur për prishjen e magjisë tek magjistari, ka thënë: “Ajo është prej punëve të shejtanit”. Sepse prishja e magjisë tek magjistari, përmban thirrjen e xhindve...
Pyetja: Gjykimi i këngëve me muzikë në këndvështrimin Islam *** Përgjigja: Argumentet nga Kurani rreth këngëve me muzikë Allahu i Lartësuar thotë në Kuranin famëlartë: “Ka disa njerëz që sajojnë tregime argëtuese, për të shmangur (të tjerët) nga rruga e Allahut me paditurinë e tyre e për t’u tallur me të. Njerëz të tillë i...

Ku lejohet të betohemi?

Pyetja: A është gjynah të betohemi në fëmijë? *** Përgjigja: Nuk lejohet të betohemi në askënd tjetër pos në Allahun. Pejgamberi, ﷺ ka thënë: "Kush betohet në dikë tjetër pos Allahut veçse ka mohuar islamin ose i ka shoqëruar Allahut diç në adhurim." Dhe ka thënë: "Kush betohet, le të betohet vetëm në...
Pyetja: A konsiderohet larja e qafes pjesë përbërëse e abdesit? *** Përgjigja: Jo, nuk konsiderohet pjesë përbërëse e abdesi larja e qafes, madje një gjë e tillë është bidat (lexo: risi). Larja e qafes nuk përmendet në hadithe, andaj llogaritet bidat. Dr. Imam Ahmed Kalaja
Pyetja: A lejohet vendosja e luleve te varri? *** Përgjigja: Ne vazhdimisht kemi theksuar faktin që në islam marrja e modeleve të gatshme nga të tjerët dhe kthimi i riteve të tyre në ritet tona, i zakoneve të tyre ne zakonet tona është e ndaluar në islam. Pasi distancimi, dallimi nga të tjerët,...
Pyetja: A është e vërtetë se ditën e martë dhe të premte nuk duhet të bësh dush? *** Përgjigja: Në ditën e Xhuma është synet që muslimani të lahet! Në ditën e Xhuma është traditë profetike që muslimani të lahet. Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Kush lahet e pastrohet në ditën e xhuma (premte), shkon...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon