Pyetja:

Nëse ke tokë a duhet që të paguhet zekati për të?

***

Përgjigjja:

Jo, nuk jemi të obliguar të nxjerrim zekat për tokën që e posedojmë, përveç nëse është për tregti. Në të kundërtën, tokën që e kemi trashëguar, apo e kemi blerë me qëllim të punimit të saj, nuk e kemi obligim zekatin për të. Zekat kemi obligim të japim për kulturat e mbjella në atë tokë, varësisht prej bereqetit që jep ajo.

Muhamed Dërmaku