Monday, December 6, 2021
Pyetja: Një musliman i ka dhënë dikujt borxh dhe tani a quhet sikur e ka dhënë zekatin nëse ja fal borxhin atij? *** Përgjigja: Mendimi i katër shkollave të njohura të Fikhut Islam për këtë është se: Nuk lejohet që dikush i cili i ka dhënë borxh dikujt tjetër t’ia falë atij atë borxh,...
Pyetja: A lejohet investimi i pasurisë të zekatit për interes të përfituesve? *** Përgjigja: Nxjerrja e zekatit të pasurisë duhet të bëhet në mënyrë të menjëhershme, duke e bërë atë pronë të përfituesve të atyre që e meritojnë zekatin, e këta njerëz është vetë Allahu Ai që i ka përcaktuar tekstualisht në Librin...
Pyetja: Si i parasheh Islami rritjen e çmimeve dhe borxhlinjët? *** Përgjigja: Në vijim do t’ju përcjellim komentin e dy haditheve të Pejgamberit ﷺ të cilat shpresojmë se do të jenë shumë të vlefshme për lexuesit tonë. Njëri ka të bëjë me çmimet dhe tregun, ndërsa tjetri flet mbi borxhliun. Të dy këto...

Kujt i jepet zekati?

Pyetja: Ku është më mirë që ta jap zekatin? *** Përgjigja: Allahu i Madhërishëm në mënyrë të qartë i ka përmendur në Kur’an tetë kategori që meritojnë të përfitojnë nga pasuria e zekatit. Allahu xh.sh., thotë: “Allahu caktoi obligim që lëmosha (zekati etj) t’ju takojnë vetëm: Të varfërve (nevojtarëve), të ngratëve (që s’kanë fare),...
Pyetja: A mund të jepet zekati për xhami? *** Përgjigja: Allahu xh.sh. në parim ka përmendur tetë kategori, të cilave u takon dhënia e zekatit. Allahu xh.sh. thotë: “Allahu caktoi obligim që lëmosha (zekati etj.) t’ju takojnë vetëm: të varfërve (nevojtarëve), të ngratëve (që s’kanë fare), punonjësve (që e tubojnë), atyre që u duhen...
Pyetja: A lejohet që zekati në ar t’i jepet vëllait? Ai ka shkuar të studiojë dhe nuk ka të ardhura nga askund, vetëm unë e ndihmoj. *** Përgjigja: Dhënia e zekatit të varfërve që i kemi të afërt është e lejuar, madje është më e preferuar, ngase me dhënien e zekatit përveçse ndihmojmë...
Pyetja: A bën t’i jepen vitrat një familjeje të varfër, por të krishterë? Përgjigja: Zekati dhe zekatul fitri (vitrat) janë adhurime materiale me dhënien e të cilit obligohet çdo musliman, i cili i plotëson kushtet e parapara sipas rregullave islame. Sa i përket zekatit, personave që konsiderohen jobesimtarë (kufarë), pa marrë parasysh...
Pyetja: A është më mirë që zekati të jepet në mënyrë të fshehur përmes një personi të tretë, apo mund të jepet edhe në mënyrë të hapur? *** Përgjigja: Fillimisht çdo besimtar duhet të jetë në dijeni se njëri prej kushteve të pranimit të adhurimit është edhe sinqeriteti, pra adhurimi të bëhet vetëm...
Pyetja: A e kemi obligim t’i paguajmë vitrat në fund të muajit Ramazan? *** Përgjigja: Dhënia e zekatul fitrit, apo siç quhet tek ne në popull “vitrat”, është obligim (vaxhib) të jepet për çdo musliman mashkull apo femër, i rritur apo fëmijë. Ibën  Umeri r.a. transmeton: “Pejgamberi ﷺ i ka obliguar njerëzit...
Pyetja: Jemi jetimë, a obligohemi t'i japim vitrat? *** Përgjigja: Jetim në aspektin islam konsiderohet fëmija të cilit i ka vdekur babai duke qenë i vogël dhe vazhdon të quhet jetim derisa arrin moshën madhore, pjekurinë. Personi që është në moshën madhore, edhe nëse i vdes prindi, nuk konsiderohet jetim. Të jesh jetim nuk është...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon