Pyetja:

Para gjumit i ngriti duart, i them 3 kuleudhat dhe fryejë në to pastaj fërkojë tërë trupin. Këtë e bëjë tre herë. Pastaj e recitoj suren Mulk dhe Ajetul Kursinë. Për të përmbyllur, e recitojë suren Kafirun sepse siç kam lexuar një hadith të mbron nga rënia në shirk. A është kjo që po e bëjë saktë apo gabim? Ju lutem më tregoni.

***

Përgjigjja:

Kjo që ju e veproni është e saktë dhe ju gjithashtu duhet të thoni 33 herë SubhanaAllah, 33 herë Elhamdulilah dhe 34 herë Allahu Ekber.

Ka edhe shumë dua të tjera që mund t’i thuash që gjenden tek “Mburoja e Muslimanit”.

Shejh Asim El Hakim

Comments are closed.