Wednesday, October 5, 2022
Pyetja: A lejohet ta mbajmë breshkën si kafshë shtëpiake? *** Përgjigjja: Nuk ka ndonjë ndalesë në mbajtjen e breshkës si kafshë shtëpiake përderisa kjo është e ligjshme në shtetin tënd. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Jam e fejuar mirëpo i fejuari im ka nis te me ofendoj shumë me fjalë fyese ndërsa unë jam një motër muslimane qe jam e mbuluar dhe fal namaz mirëpo durimit tim po i vie fundi andaj kërkoj një këshill prej jush si t’ja bej a duhet te...
Pyetja: Kam dëgjuar se shpërblimi i leximit të Kuranit (10 shpërblime për çdo shkronjë) fitohet vetëm nëse personi që e lexon, e lexon edhe kuptimin e ajetit dhe e aplikon në jetën e tij, përndryshe nuk kemi shpërblim pa marrë parasysh se sa shumë lexojmë në arabisht. Po ashtu kam...
Pyetja: Si të veprojmë me ushqimin që na ngelet pasi të hajmë një vakt, shembull nëse mbetet edhe pak oriz pas një shujte a na duhet ta hamë edhe atë pjesë që të mos mbetet asgjë, apo bën ta lëmë? *** Përgjigjja: Nëse kanë mbetur edhe pak kokrra në këtë rast është më...
Pyetja: A kanë hise në mashtrim punëtorët e ndërmarrjes nëse menaxheri i mashtron klientët? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Lejohet që i punësuari të bëjë ndonjë punë që të punësojë dikë tjetër për ta bërë atë punë me pagesë më të ulët, në mënyrë që të përfitojë nga diferenca në...
Pyetja: Pse qajnë fëmijët e porsalindur? *** Përgjigjja: Në aspektin fetar siç na ka treguar Pejgamberi saws në hadith sahih se shejtani i ngacmon fëmijët e porsalindur duke i prekur në bel. Këtë e vepron me të gjithë fëmijët, me përjashtim të Merjemes dhe birit të saj. Transmetohet se kur ka lindur Isai...
Pyetja: Kam qenë e sëmurë 3 javë dhe nuk kam falur namaz, si ta kompenzojë atë? *** Përgjigjja: E keni lënë namazin për një kohë shumë të gjatë dhe nuk ka qenë e nevojshme, ngase nuk e di nëse do të arsyetoheni para Allahut. Për kohë kaq të gjatë nuk mundet të falesh...
Pyetja: A lejohet t'i përdorim çorapet e përditshmërisë si meste? *** Përgjigjja: Jo, nuk lejohet përpos nëse janë çorape të trasha të dimrit apo të lëkurës që janë enkas për meste. Përndryshe çorapet normale që i përdorim gjatë verës nuk i plotësojnë kushtet për t'u përdorur për meste. Dr. Shefqet Krasniqi
Pyetja: A mund të fali namaz nate edhe pas kohës së imsakut? *** Përgjigjja: Koha e namazit të natës është derisa të hyjë koha e namazit të sabahut. Ne e dimë se tek ne imsaku është pak më herët se sa të hyjë koha e namazit të sabahut, të paktën 20 minuta apo...
Pyetja: Ne shpesh kur bëjmë nijet për të bërëpunë të mira për hatër të Allahut pa dashje na përzihet nijet dhe mundohesh edhe për hatrin e dikujt tjetër, larg qoftë! Qysh me pastru nijetin? Nëse kjo na irriton a është shenjë e mirë? *** Përgjigjja: Kjo është e vërtetë dhe prandaj puna e...

TRENDI I PYETJEVE