Pyetja:

A është e lejuar të mbyllim sytë përderisa bëjmë sexhde?

***

Përgjigjja:

Nuk është transmetuar tek ne se Pejgamberi ﷺ ka vepruar mbylljen e syve gjatë bërjes së sexhdes. Andaj asnjëri nuk duhet ta veproj këtë pa pasur ndonjë arsye të ligjshme.

Shejh Asim el Hakimi

Comments are closed.