Pyetja:

A është e lejueshme për tregtarin të fitojë më shumë se 10% në mallin (që shet)?

***

Përgjigja:

Se sa fiton tregtari, s’është ligjësuar në sheriat, mirëpo s’është e lejueshme për muslimanin t’i mashtrojë ata që blejnë nga ai, në mënyrë që ai të shesë me një çmim të
panjohur (të ndryshëm nga vlera vepruese) në treg. Mirëpo, është ligjësuar që muslimani s’duhet ta teprojë në fitimet e tij, por duhet të jetë tolerant nëse ai shet apo blen, siç ka inkurajuar Pejgamberi ﷺ për një qasje tolerante në bashkëveprime me njëri-tjetrin.

Komiteti i Përhershëm për Kërkime Islamike dhe Fetva

Kryetar: Shejh Abdul-Aziz Ibn Abdullah ibn Baz
Anëtar: Shejh Andullah Ibn Ku’ud