Pyetja:

A lejohet bashkimi mes agjërimit të gjashtë ditëve të Sheualit dhe ditëve të kompesimit të Ramazanit?

***

Përgjigjja:

Agjërimi i gjashtë ditëve nuk është i saktë që t’i bësh me agjërimin e kompensimit të Ramazanit, sepse gjashtë ditët e Sheualit janë pasuese të Ramazanit. Dhe ato (gjashtë ditët e Sheualit) llogariten në pozitën e suneteve (pasuese të agjërimit farz të Ramazanit) ashtu siç edhe namazet sunete për namazet farze.

Shejh Ibn Uthejmijn, “Fetva Nur ala derb”, fq. 175