Pyetja:

Dua ta di nëse e kemi të lejuar ose të ndaluar t’i pastrojmë këmbët nga qimet?

***

Përgjigjja:

Po lejohet heqja e qimeve nga këmbët për t’u zbukuruar .

Hussein Serraxh