Wednesday, February 21, 2024
Pyetja: A lejohet festimi i Shën Valentinit? *** Përgjigjja: Festimi i ditës së Valentinit ndalohet në sheriatin islam për disa shkaqe: 1. Se Dita e Dashurisë është një festë e shpikur e cila nuk ka asnjë bazë në Kuran apo Sunet. 2. Kjo festë thërret njerëzit drejtë shthurjes dhe shfrenimit të epsheve dhe pasioneve. 3. Dita...
Uji që rrjedh nga shtatzëna para lindjes! Pyetja:Allahu ju begatoftë, dëgjuesja me emrin Hassah E. E. nga Rijadi, është grua prandaj edhe thotë: “Para lindjes, tri ditë, ka rrjedhur prej saj ujë i shoqëruar me ca dhimbje, a llogaritet kjo prej lehonisë (nifasit)?” *Përgjigja:Kjo nuk është prej lehonisë, sepse lehonia...
- Mbulesa të mbron nga ngacmimet Arsyen përse mbulesa është bërë obligim i domosdoshëm për gratë më së miri e përshkruan Kurani në ajetet e sures el-Ahzab: “O Profet, thuaju grave dhe vajzave tua, si dhe grave të besimtarëve, që të lëshojnë mbulesën e tyre (të kokës) përreth trupit. Kjo...
Pyetje: Femra që braktis agjërimin dhe ibadete tjera për shkak ciklit menstrual, a merr shpërblimin e atyre veprave? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi Muhamedin, familjen dhe shokët e tij: Të gjithë diejtarët janë të pajtimit se femra gjatë ciklit menstrual nuk duhet ë agjërojë...
Pyetje: Si është gjendja e atyre grave që falin namazin por dalin në rrugë pa mbulesë? Përgjigje: Shpresojmë tek Allahu që ato e kanë shpërblimin për namazin që e bëjnë, por bartin mbi vete përgjegjësinë për mos mbajtjen e shamisë (mbulesës). Çfarë bën Allahu me ato ne nuk e dijmë,...
Pyetja: A lejohet të agjërohet nëse je me menstruacione? *** Përgjigjja: Femra e cila ka menstruacione, nuk mund të agjërojë dhe nuk mund të falet, por nuk mund t’i bëjë as adhurimet tjera të cilat kërkojnë pastrim fetar. Këtë e vërteton edhe thënia e Pejgamberit ﷺ: ”A nuk ndalohet femra nga agjërimi dhe...
Pyetje: Cili është raporti mes fesë dhe gjinisë, a nxitë feja në pabarazi gjinore? Përgjigje: Varet se në çfarë konteksti e analizon situatën. Nëse do të flasim në raportin përpara Zotit, të gjithë jemi të barabart, para ligjit të gjithë jemi të barabartë, nëse po flasim për raportin e përgjegjësive...
Agjërimi dhe gjidhënja ,fëmija deri në moshën 0 - 1 vjeçare Agjërimi dhe gjidhënja ,fëmija nga 1 deri 2 vjeç A do të dëmtoj agjërimi fëmijun tim ? Ndikimi i agjërimit tek nëna gjidhënëse Ardhja e Muajit Ramazan për shumë familje e në veçanti edhe për nënat, kuptohet si një mundësi e madhe...
Kjo është vesvese, cytje e shejtanit që ia bën asaj. Shejtani përmes kësaj gjëje e ka gjetur një mënyrë që ta pengojë për faljen e namazit. E pa dyshim se shejtani është armik i njeriut dhe mundohet ta ndalojë atë nga të vepruarit e veprave të mira. E vepra...
Përgjigjja: Çdo grua e ka obligim të mbulohet, siç edhe është cekur në pyetje. Por, nuk krahasohet një grua e cila mundohet që sa më shumë të mbulohet (edhe nëse nuk e mbulohet me mbulesën e plotë islame), me një grua tjetër që e zbulon shumicën e trupit të saj, dhe...

TRENDI I PYETJEVE