Friday, July 1, 2022
Pyetja: Nëse ngjyra e buzëve të femrës është e errët; a i lejohet asaj t'i ngjyros ato? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nëse do të paraqitet me këtë stoli vetëm para grave, nuk ka asgjë të keqe në këtë, sepse parimi themelor për gratë...
Pyetja: A lejohet motra muslimane që bart mbulesën t'i mbajë flokët e shkurta? *** Përgjigjja: Në parim femra duhet të mbajë flokët e gjata, por kur themi "duhet" kjo nuk do të thotë se është vaxhib mirëpo është e preferuar. Po, ka të drejtë gruaja të i shkurtojë flokët por kjo të jetë në...
Pyetja: Jam me mbulesë, familja e burrit po më detyrojnë të shkoj në ahengje ku janë të përziera gjinitë. Si të veprojë? *** Përgjigjja: Kjo është një kohë e fitneve, është kohë për të cilën Pejgamberi ﷺ ka thënë:"Islami ka ardhur i huaj dhe prapë do të të bëhet i huaj, e të...
Pyetja: A lejohet t'i thërrasim vjehrritë nënë dhe babë? Përgjigjja: Nuk ka ndalesë t'i quash prindërit e burrit baba ose nënë, ose shprehje të ngjashme që janë të njohura në zakonin e vendit, përderisa bëhet me qëllim të nderimit dhe respektimit të tyre. Një gjë e tillë mund të konsiderohet reflektim i...
Pyetja: A lejohet veshja e fustanit të bardhë të nusërisë, apo duhet te mos jetë plotësisht e bardhe por të anojë nga ngjyra e qumshtit apo ngjajshëm (para grave(, si dhe a lejohet materiali i fustanit të nusërisë të përmbajë gurë vezullues (xixa)? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar,...
Pyetja: A lejohet me punu në një butik ku shiten rroba “të modes”, dmth. janë rroba që nuk lejohet t'i vesh femra muslimane jashtë shtëpisë? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Dihet fare mirë se në parim, gjërat janë të lejuara, ngase Allahu i Lartësuar ato...
Pyetja: Nëse burri i thotë gruas së tij të mbajë vijën e trupit dhe dobësohet e të largoj barkun ngase kështu ai nuk ndihet fizikisht i tërhequr nga ajo, dhe ajo nuk e dëgjon. Jashta shtëpisë ka shumë vajza të dobëta e të bukura që e tërheqin atë. A duhet...
Pyetja: A i lejohet gruas muslimane (femrës së rritur) të ecë rrugëve këmbëzbathur? *** Përgjigjja: Nuk i lejohet gruas (femrës së rritur) të ecë rrugëve këmbëzbathur, ngase këmbët janë avret i femrës." Shejh Albani, "El Huda ve en Nur", 697 Përktheu: hoxhë Unejs Murati
Pyetja: A duhet të kompenzojmë namazet e humbura gjatë ciklit menstrual apo jo? *** Përgjigjja: Kjo është e ndaluar dhe prej risive në fe (bidat) të falen namazet e humbura për shkak të ciklit menstrual. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet të bëjmë dhikër pa e vendosur shaminë? *** Përgjigjja: Po, lejohet të bëjmë dhikër pa e vendosur shaminë. Është prej risive (bidateve) të mbulohen flokët veçanarisht kur bëhet dhikër, lexohet Kuran, kur thirret ezani, etj. Shejh Asim El Hakim

TRENDI I PYETJEVE