Pyetja:

A lejohet blerja dhe mbajtja e kafshëve dhe përkujdesja për ta në shtëpi: si leopardët dhe luanët?

***

Përgjigja:

Nuk lejohet mbajtja e egërsirave, poashtu qentë nuk lejohen. As gjarpërinjtë dhe as majmunët. Nuk ka dobi tek ato, poashtu të gjitha këto janë të pista. Ndërsa shpezët lejohen! Për shembull: papagajt.

Shejh Dr. Salih el-Feuzan, “Mukhtesar Zadul-Me’ad”, 65