Friday, March 17, 2023
Pyetja: A kam gjynah nëse prindërit e mi shikojnë TV dhe dëgjojnë radio në kanalet ku ka muzikë nëse unë nuk i kushtoj vëmendje asaj që ata dëgjojnë dhe nuk shikoj televizor? Nëse po, çfarë duhet të bëj? *** Përgjigjja: Ti nuk ke mëkat për mëkatet e tyre nëse ti nuk po e...
Pyetja: A duhet të marr gruaja leje nga burri i saj për të vizituar familjen e saj të ngushtë, prindërit, motrat apo vëllezrit? *** Përgjigjja: Parimisht gruaja nuk duhet të dalë nga shtëpia pa lejen e burrit të saj. Gratë i kanë të drejtat e tyre të cilat i kanë obligim burrat e...
Pyetja: Në çfarë distance udhëtimi lejohet shkurtimi dhe bashkimi i namazeve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Nëse dikush e kalon distancën në të cilën lejohet shkurtimi i namazit, e cila është 85 kilometra, i lejohet të shkurtojë namazin dhe t'i bashkojë gjatë udhëtimit të...
Pyetja: A lejohet të lutemi "O Allah më fal një djalë!"? *** Përgjigjja: Natyrisht se kjo lejohet ngase nuk ka ndalesë për kërkimin e fëmijës së gjinisë mashkullore. Por ajo që ndalohet është urrejtja e gjinisë femërore. Andaj ne kemi edhe pejgamber të cilët përmenden në Kuran të cilët i kanë bërë dua Allahut,...
Pyetja: A është më mirë të hamë ushqim së bashku me familjen apo secili i vetëm? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Pejgamberin ﷺ Prej traditës profetike dhe asaj të shokëve të Pejgamberit ﷺ (Allahut qoftë i kënaqur me ta!), është se ushqimin duhet ngrënë së bashku...
Pyetja: Cila është detyra e mahremit ndaj të afërmve të tij femra, të cilat kanë nevojë që ai t'i ndihmojë ato në punët e tyre të përditshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Një nga mënyrat se si Islami kujdeset për gratë, i mbron ato dhe tregon mëshirë ndaj tyre është se ajo ka...
Pyetja: A kemi përgjegjësi nëse u japim para anëtarëve të familjes por ata i shfrytëzojnë në gjëra jo të lejuara? *** Përgjigjja: Në qoftë se ata kanë nevojë për ato para dhe ti ua jep atyre, shembull për ushqim apo për të paguar ndonjë nga borxhet që i kanë atëherë lejohet. Por nëse...
Pyetja: A ka ndonjë lutje të veçantë që duhet drejtuar Allahut, që të na begatojë me fëmijë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Nuk ka lutje të veçantë por ka lutje të përgjithshme që e lut Allahun për të dhënë...
Pyetja: Si të veprojmë me ushqimin e mbetur? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Ne duhet të tregojmë kujdes ndaj ushqimit dhe mos ta hudhim atë. Gratë të cilat gatuajnë dhe e përgatitin ushqimin duhet të gatuajnë me sasi të caktuar....
Pyetja: Një grua gjeti një kuti me prezervativë në makinën e burrit të saj, prej të cilëve pesëmbëdhjetë mungonin, si dhe një ilaç afrodiziak të paskaduar. Ju lutemi vini re se ai nuk i përdor fare me të dhe nuk i afrohet asaj përveçse një herë në muaj, pas përpjekjeve...

TRENDI I PYETJEVE