✿~ ✿ Aq shumë kam për të thënë, saqë sinqerisht nuk di nga tia filloj...!! Ju flas dhe ju këshilloj, sepse ju dua, prandaj ju paralajmëroj në të njëjtën kohë nga rreziku i të vepruarit të asaj që Allahu i ka ndaluar dhe nuk është i kënaqur me to. Secili/a prej...
Pyetje: Jetoj në një shtet të krishterë, fëmijët i dërgoi në kopsht, por gjatë kohës që krishindjet po vijnë ata bëjnë disa punime dore, vizatime në lidhje me këtë tematikë. Dhe më pas caktojnë një ditë për të festuar dhe u japin dhurata. A duhet t'i pranoj dhurata? Cili duhet të...
Mos shpenzoni tepër! A jeni mërzitur ndonjëherë kur nuk keni mundur për të blerë diçka që vërtet keni dashur? Ose, a keni blerë ndonjëherë diçka pa të cilën do të mund të qëndronit?  Përgjigja e këtyre dy pyetjeve është po, një po e qartë. Është pjesë e natyrës sonë njerëzore. Ne...
Të ulurit me ata që pijnë alkool muslimanë qofshin apo jomuslimanë qofshin është veprim i ndaluar. Allahu i Madhëruar lidhur me ata që ulen me njerëz që shprehin kufër ose gjëra të pavërteta ka thënë: “Mos u ulni me ta derisa ata të ndërrojnë temë!” (Nisa 140) Imam Taberiu (Allahu...

Lutja e udhëtimit?

Nga Abdullah ibn Umer, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcillet se kur i Dërguari i Allahut lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të drejtohej mbi devenë e tij dhe nisej për udhëtim bënte tekbir (thoshte: Allahu ekber) tri herë, pastaj thoshte: “Subhanel-ledhi sekh-khara lena hadha ue ma kun-na...
Pyetje: Cili është gjykimi për të festuar ditën e nënës? Përgjigje: Kjo nuk lejohet. Muslimanët kanë vetëm dy festa; Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin. Të dy këto festa festohen pasi që të jenë zbatuar dy nga shtyllat e Islamit. Fitër Bajrami është pas agjërimit dhe Kurban Bajrami është pas haxhit....
Pyetje: ”A është e lejuar të vizitohen piramidat në Egjipt?” Përgjigje: ”Në lidhje me këto vende, nuk ka ndonjë ndalesë por as ndonjë urdhër (për t’i vizituar). Por vizita për përkujtim dhe të shikohet se si gjendej ky vend para islamit, shpresoj të mos ketë asgjë të keqe. Por më e...
Pyetje: Kam bër jetë të shfrenuar, nuk jam i qetë, a ka falje për mua? Përgjigje: Dera e Allahut është e hapur dhe nuk ka mundësi askush ta mbyllë këtë derë duke thënë se pendimi nuk pranohet, sado që ke pasur jetë të shfrenuar dhe jetë me probleme në të...
Në fillim përpara se të përgjigijem do të thoja se telenovelat turke në veçanti nuk përfaqësojnë popullin muslimanë turk, sepse ata janë të njohur për moralin e tyre, dashurinë e fesë dhe qëndrimin e tyre pranë çështjeve të muslimanëve kudo dhe këto telenovela nuk paraqesin vetëm një segment të...
Pyetja: Si janë edukuar fëmijët në kohën e Profetit ﷺ? Cilat ishin disa lojëra/aktivitete specifike për djemtë dhe vajzat? Me cilat punë i ka ndihmuar secili fëmijë prindërit e tij (dhe në cilën moshë kanë filluar të ndihmojnë)? A mbetën të gjitha vajzat në shtëpi? Nëse jo, çfarë pune bënin...

TRENDI I PYETJEVE