Pyetja:

A lejohet nxjerrja e zekatit të fitrit në ditën e fundit të ramazanit?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij ﷺ.

Po, duhet ta nxjerr zekatin e fitrit, sepse ai konsiderohet prej muslimanëve. Në hadithin që e transmeton Ibn Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) thotë: “Pejamberi ﷺ e ka bërë detyrë nxjerrjen e zekatit të fitrit nje sa`a prej hurmave apo elbit për mashkullin dhe femrën, të lirin dhe robin, te vogëlin dhe të madhin prej muslimanëve.”

Shejh Ibn Uthejmin, “Mexhmu fetaua ue rasail” vell. 18