Pyetja:

A lejohet që mjeku të gënjejë pacientin?

***

Përgjigja:

Lejohet ta gënjejë nëse gënjeshtra është në dobi të pacientit dhe nuk e dëmton atë apo të tjerët. Por nëse është e mundur, për mjekun apo mjeken që të përdorin el mearid (fjalë që përmbajnë shumë kuptime) atëherë kjo do të ishte më e mirë dhe më pranë të vërtetës.

Komisioni i Përhershëm për Hulumtime Shkencore dhe Fetva.

Abdul Aziz bin Bazi
Abdurrezak Afifi
Abdullah bin Kuud
Abdullah bin Gudejan