Friday, March 17, 2023
Pyetja: Pyetja ime është në lidhje me selamin. Nganjëherë unë e përshëndes me selam dhe ai nuk ma kthen mua, dhe kjo ka ndodhur disa herë me të njëjtin person. Çfarë të bëjë në këtë rast a mundem të ndaloj së përshëndeturi atë? *** Përgjigjja: Nëse ai është musliman, përshëndete atë me selam...
Pyetja: Nëse dikush më kërkon të mos i tregoj askujt për diçka të caktuar, ndërsa unë nuk i themë se "Premtoj se nuk do të flasë", a konsiderohet përsëri si premtim? A kam gjynah nëse e përhap atë? *** Përgjigjja: Po, ti do të kesh mëkat nëse tregon. Kjo ngase është një amanet...
Pyetja: Kur të fillojmë me dorën e djathtë, e kur me të majtën? *** Përgjigjja: Imam Neveviu (Allahu e pastë mëshiruar!) ka thënë: “Kjo është rregull e vazhdueshme në ligjin islam: Çfarë ka të bëjë me çështjen e nderimit dhe respektit, si fjala vjen: të veshësh rroba, shallvare, meste, hyrja në xhami,...
Pyetja: Kontrollat mjekësore për studentat me ID-në janë pa pagesë, por unë i kam përfunduar studimet dhe po më bie të bëj disa kontrolla. A më lejohet të ua tregoj ID-në që mos të paguaj? Pasi ata nuk e kontrollojnë se a është ende valid dhe kështu që nuk e...
Pyetja: Si rregullohet raporti pas hidhërimit me dikë edhe pse sipas meje ai është shkaktari i prishjes? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Mënyra më e mirë është që t'i japësh i pari selam. Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Nuk lejohet për...
Pyetja: A lejohet kopjimi në provim për studentët dhe nxënësit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Studentëve dhe nxënësve nuk ju lejohet kopjimi, sepse kështu merren nota false, pra diplomojnë edhe ata të cilët nuk kanë dituri. I Dërguari i Allahut...
Pyetja: A lejohet t'i përshkruajmë miqtë me fjalë të ndyra? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Besimtari duhet të mësohet të thotë fjalë të mira dhe të shmangë fjalët e ndyra ose të pahijshme. Transmetohet se Abdullahu (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Besimtari nuk...
Pyetja: Cili është shpërblimi për edukimin ndaj vajzave? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. I Dërguari i Allahut, ﷺ, ka thënë: "Kush i posedon tre vajza dhe është i butë ndaj tyre, i furnizon ato, i edukon ato dhe i marton...
Pyetja: A lejohet të vihet hallka (stolia) e dorës që quhet Pandora, duke qenë se në të ka figura që kanë domethënie të ndryshme; pra, a lejohet të vendoset në dorë apo në qafë vetëm një zinxhir i tillë, por pa figura? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Sa i përket stolive...
Pyetja: A mund t'i shikoj notat e shokëve të mi të klasës në kompjuter, vetëm për të gjetur notat e larta dhe të ulta dhe për të parë se në çfarë niveli janë shokët e mi të klasës në klasë, apo kjo konsiderohet si spiunazh? Kjo është përmes një faqe...

TRENDI I PYETJEVE