Friday, July 1, 2022
Pyetja: Pse qajnë fëmijët e porsalindur? *** Përgjigjja: Në aspektin fetar siç na ka treguar Pejgamberi saws në hadith sahih se shejtani i ngacmon fëmijët e porsalindur duke i prekur në bel. Këtë e vepron me të gjithë fëmijët, me përjashtim të Merjemes dhe birit të saj. Transmetohet se kur ka lindur Isai...
Pyetja: Kam qenë e sëmurë 3 javë dhe nuk kam falur namaz, si ta kompenzojë atë? *** Përgjigjja: E keni lënë namazin për një kohë shumë të gjatë dhe nuk ka qenë e nevojshme, ngase nuk e di nëse do të arsyetoheni para Allahut. Për kohë kaq të gjatë nuk mundet të falesh...
Pyetja: Kam falur 5 kohët e namazit, por tani kam probleme me unazat e qafës dhe nuk mund të falem. Çfarë më këshilloni? *** Përgjigjja: Ka shumë prej njerëzve që thonë se jam falur por tani kam rënë në depresion dhe e kam lënë namazin.. Apo ka prej atyre që kur janë në...
Pyetja: Jetoj në Gjermani edhe e bëj një punë të dytë me gjysëm-orari si delivery për një piceri. Aty picat i bëjnë edhe me mish të derrit, ndërsa unë punoj aty shpërndarës i tyre, i shpërndaj nëpër adresa. A më lejohet kjo punë? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat...
Pyetja: A lejohet ndërhyrja kirurgjike në buzë meqë aty e kam një shenjë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Ndërhyrja e cila do të bëhet nëse është për ta larguar shëmtinë (apo mos efektivitetin e asaj pjese) e cila është bërë nga ajo shenjë në...
Pyetja: A lejohet të dhurojmë sadaka për t'i shëruar Allahut të sëmurit tanë? *** Përgjigjja: Sipas dijetarëve islam lejohet një gjë i tillë, sepse i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Shëroni të sëmurit tuaj me sadaka. Në bazë të përvojës dhe asaj që kemi dëgjuar kjo në shumë raste ka dhënë efekt."...
Pyetja: A lejohet përdorimi i dezinfektuesit, i cili përmban alkool etikil? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Dijetarët islam e kanë lejuar përdorimin i dezinfektuesve të cilët përmbajnë alkool etikil, sepse të tillët zakonisht përdoren në mjekësi, për kurimin e lëndimeve trupore. Ky alkool nuk...
Pyetja: Nëse jemi në xhami duke falur namazin farz dhe dikujt i bie të fikët si duhet të reagojmë ne? *** Përgjigjja: Në rast se ndodh kështu nuk duhet që të gjithë të prishin namazin, namazi duhet vazhduar të falet. Por gjithashtu nuk duhet as që të vazhdojnë të falen të gjithë, andaj...
Pyetja: Nëse teshtin në namaz gjatë rukus apo sexhdes, a lejohet të themi 'Elhamdulilah' apo duhet vetëm të vazhdojmë namazin? *** Përgjigjja: Lejohet të thuash 'Elhamdulilah' dhe nuk prishë punë ngase kjo është dhikër dhe pjesë e namazit. Por nuk lejohet ai që gjendet pranë teje të përgjigjet ty me 'Jerhamuk-Allah', kjo nuk lejohet....
Pyetja: Disa Ramazane nuk kam mundur t'i agjërojë shkaku i problemeve shëndetësore, a duhet t'i paguaj ato apo t'i kompenzojë si agjërim kaza? *** Përgjigjja: Tani a jeni i/e shëndosh apo vazhdoni të jeni i/e sëmurë? Nëse ju është përmirësuar gjendja dhe jeni me shëndet të mirë duhet të i kompenzoni ato ditë,...

TRENDI I PYETJEVE