Pyetja:

A lejohet ta prishësh agjërimin kur ndjen lodhje ekstreme?

***

Përgjigjja:

Ai i cili qëllimisht pin ujë gjatë ditës në Ramazan, e ka prishur agjërimin e tij dhe duhet ta kompenzojë atë ditë në të cilën piu ujë për shkak të lodhjës së tij ekstreme. Ai duhet agjëruar një ditë në vend të saj dhe duhet të pendohet për një veprim të tillë.

Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva, nr 10/248 p.m.