Pyetja:

Është dikush që punon në biznes në qytetin tonë. Nëse kupton se ka një lloj mallrash, çmimi i të cilit ka filluar të përmirësohet në treg, ai blen çdo gjë të atij lloji të mallit në treg dhe kontrollon çmimin e tij duke e rritur atë. Cili është vendimi për ta bërë këtë? A është hallall apo haram ajo që fiton në këtë mënyrë?
***
Përgjigjja:
Falënderimi i takon Allahut.
Pa dyshim, nëse dikush u shkakton vështirësi muslimanëve në lidhje me nevojat e tyre themelore, duke blerë gjithçka që është në treg dhe duke i detyruar njerëzit t’i blejnë ato me një çmim më të lartë, duke ua vështirësuar kështu jetën, kjo padyshim nuk është e lejuar. Dhe hyn nën titullin grumbullim, i cili është i ndaluar.
Ai duhet të ndalohet ta bëjë këtë. Kjo vlen nëse çështja është ashtu siç e përshkruan pyetësi, se nuk ka asgjë në treg përveç këtij produkti për të cilin njerëzit kanë nevojë, dhe ai e blen dhe e mban me vete për të pasur kontroll mbi çmimet.
Kjo është diçka që nuk lejohet dhe autoritetet duhet ta pengojnë atë që ta bëjë këtë. Por nëse ky produkt nuk është thelbësor dhe njerëzit nuk kanë nevojë për të, ose ka një treg tjetër dhe produkte të tjera, dhe njerëzit mund të gjejnë alternativa diku tjetër pa vështirësi të panevojshme, atëherë ai nuk është i ndaluar, por muslimanët nuk duhet t’i vështirësojnë gjërat për njerëzit.
Shejh Salih El-Feuzan, “El-Muntaka min Fetaua”, (3/60).
islamqa.com