Pyetja:

A lejohet të përdorim alkool në gjellëra?

***

Përgjigja:

Përdorimi i sasisë së vogël të alkoolit në ushqim është e njëjtë me futjen e ndytësirave në ushqim. A do e konsumonit atë ushqim atëherë?! Natyrisht që jo, sepse kjo do ta shkaktonte prishjen e ushqimit. Sipas rregullave të jurisprudencës islame, përzierja e haramit me hallall e shndërron tërë atë (në këtë rast ushqimin) në haram.

Dr. Shefqet Krasniqi