A lejohet tu japim mes'h corapeve qe kane vrima dhe jane shume te holla?

Pyetja:

A lejohet t’iu japim mes’h çorapeve që kanë vrima dhe janë shumë të holla?

***

Përgjigjja:

Është e lejueshme të fshihet mbi to, në vend të larjes së këmbëve, nëse janë mbathur duke qenë në gjendje pastërtie, përveç nëse vrimat janë më të mëdha sesa që është zakonisht e pranueshme, apo çorapët janë aq të holla, saqë këmbët do të duken si të zhveshura, ngaqë e tregojnë ngjyrën e lëkurës nën to.

Komisioni i Përhershëm për Fetva  5/246