Pyetja:

A llogaritet dita e lindjes në shtatë ditët që kanë të bëjnë me kryerjen e akikas?

***

Përgjigjja:

Po, dita e lindjes është pjesë e shtatë ditëve që llogariten për kryerjen e akikas, duke u bazuar në thënien e Profetit, ﷺ: ”Çdo fëmijë që lind, është peng i akikas së tij, e cila kryhet për të në ditën e shtatë të lindjes së tij dhe i vihet emri”. [1]

Shejh Muhamed Halil Herras, “Fetava” fq. 312

Përktheu: Shuajb Rexha

——————————

[1] Ebu Davudi, nr.2837; dhe Tirmidhiu, nr.1522