Monday, December 6, 2021
Pyetja: Si të përgatitem nga ana fetare kur më lind një foshnje? *** Përgjigja: Së pari: I lutemi Allahut që t’a bekojë foshnjën tuaj që do të lindë dhe t’a bëjë atë prej njerëzve të drejtë dhe të devotshmëm, në mënyrë që të bëjë pjesë në peshoren e veprave tuaja të mira. Përcillet...

Si ndahet mishi i Kurbanit?

Pyetja: Si ndahet mishi i Kurbanit? *** Përgjigja: Për ndarjen e mishit të kurbanit na tregon vetë Allahu në Kuran ku thotë: “Hani prej (mishit të) tyre dhe ushqeni edhe atë që lyp, edhe atë që nuk lyp…” Haxh: 36 Ajeti kuranor na tregon se një pjesë e ndan për vete, një pjesë ua jep...
Pyetja: A lejohet të therim një kafshë dhe ta hedhim në themelet e një objekti kur duam ta fillojmë ndërtimin? *** Përgjigja: Ky veprim nuk është i lejuar dhe është i njëllojtë me praktikën e disa njerëzve që e bënin këtë kurban për xhindët me pretendimin se kjo (therja e këtij kurbani) i...
Pyetja: Dispozitat e akikas në Islam *** Përgjigja: Akika është një sunet i fortë që rëndon mbi babain. Hadithi i përcjellë nga Selman bin Amir r.a. që thotë: “Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut të thotë: “Fëmijës i takon një Akika, prandaj derdhi gjak për të dhe largojani lëndimin.” Salihu, i biri...
Pyetja: A bën t´ia lëmë emrin në vesh fëmijës musliman kur të lindë dhe emrin t´ia lëmë me domethënie shqip? *** Përgjigjja: Përzgjedhja e emrit të mirë për fëmijën është prej obligimeve të para që ka prindi ndaj tij. Emri i individit ka rëndësi të madhe, ngase është adresa e bartësit të emrit....

Rregullat E Akikas

  Rregullat e akikas 119. I nderuar hoxhë! Çfarë është akika? Si bëhet shpërndarja e mishit të kafshës së therur për akika? Përgjigjja: Akika është therja e kafshës në shenjë falënderimi ndaj Allahut të Lartësuar me rastin e lindjes së fëmijës. Kryerja e akikas nga ana e prindërve është sunet i të...
Pyetja: Çfarë pasurie duhet të kemi për t’u obliguar me therjen e kurbanit? *** Përgjigja: Më lart përmendëm se therja e kurbanit nuk është obligim-vaxhib, por është sunet për atë që ka mundësi, për atë që ka pasuri aq sa jep zekatin prej çfarëdo pasurie, me kusht që familja të mos jetë...
Pyetja: A lejohet therja e kurbanit për të vdekurit? *** Përgjigja: Në parim therja e kurbanit është adhurim që bëhet për ata që janë të gjallë, ashtu siç ka vepruar Pejgamberi ﷺ dhe shokët e tij, të cilët kanë therur kurban për vete dhe për anëtarët e familjes së tyre. Bindja e disa njerëzve...
Pyetja: Çfarë dispozite ka therja e kurbanit për Bajram? *** Përgjigja: Therja e kurbanit për Bajram është sunet muekede, d.m.th. sunet shumë i fortë, madje disa juristë islamë e kanë bërë edhe vaxhib duke u bazuar në hadithin e Pejgamberit ﷺ: “Kush ka mundësi materiale për të therur kurban e nuk ther,...
Pyetje: Nëse ka të varfër në rrethinën time, a mund të ua japë atyre çmimin e kurbanit si sadaka, apo duhet të theri kurban? *** Përgjigje: Therja e kurbanit është më mirë, sesa dhënia e çmimit të tij si sadaka, sepse kjo është çfarë bën Pejgamberi ﷺ dhe muslimanët. Dhe sepse kurbani është...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon