Pyetje: A mundet që djali t'i dhuroj babait një dele që ai ta ther kurban? Djali ka kope delesh dhe e ndanë një si dhuratë për babain, ndërsa ai e ther si kurban. Përgjigjja: Djali mund t'i dhuroj delen babait të tij që ai ta ther si kurban. Si çdo dhuratë tjetër, edhe...
Pyetje: Jemi në prag të Bajramit të Kurbanit, dhe muslimanët do të vrasin një numër të madh të kafshëve në emër të sakrificës. Më intereson pyetja, a është kjo në përputhje me humanizmin dhe butësinë në të cilën thirret Islami? Përgjigjja: Allahu i Lartësuar thotë: “Te Allahu nuk arrin as mishi i tyre...
Pyetja: Cilat janë kushtet për vlefshmërinë e kurbanit? *** Përgjigjja: Kushtet për vlefshmërinë e kurbanit: 1. Të jetë prej bagëtive: deve, lopë dhe dhen. 2. Të ketë arritur moshën e kërkuar sipas fesë: - delja: gjashtë muaj e më tepër - dhia: një vjet e më tepër - lopa: dy vjet e...
Pyetja: A lejohet që mishin e kurbanit ta shpërndajmë tek komshinjët katolik? *** Përgjigjja: Kemi të drejtë kurban t'i japim gjithkujt. Ngase është sadaka dhe sadakanë e kanë të drejtë ta marrin të gjithë. Pastaj ata janë krijesa të Zotit dhe ne jemi të urdhëruar të sillemi mirë ndaj njerëzve. Domethënë kemi të drejtë...
Pyetja: Kur ta prejmë kurbanin për sa persona duhet ta bëjmë nijet, si ta bëjmë nijet dhe çfarë duash të themi? *** Përgjigjja: Kurbani mund të jetë kafshë e madhe apo e imtë. Kafshët e mëdha janë: lopët, bullicat apo devetë, ndërsa shtazë të imta janë delet dhe dhitë. Te shtazët e mëdha...
Pyetja: Kur hyn në fuqi ndalesa për çethje të flokëve dhe prerje të thonjëve në muajin Dhul Hixhe? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Për kryefamiljarin musliman, i cili e ka bërë nijet të ther Kurban, prej sot (e mërkurë, dt. 29/06/2022) e deri në...
Pyetja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Allahu e mallkoftë atë që ther një kafshë për hir të dikujt tjetër përveç Allahut”. Çfarë nënkuptohet me këtë? A futet therja e një kafshe për të ushqyer mysafirin nën titullin e therjes për hir të dikujt tjetër përveç Allahut? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe...
Pyetja: A është gabim nëse e therim kurbanin, para ditës së Kurban Bajramit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Nëse dikush do ta therte kurbanin e tij (hadij) para ditës së Bajramit dhe do të vinte të na pyeste për...
Pyetja: Kam nënën shumë të sëmurë, a të bëj lutje dhe të prej kurban për shërim të saj? *** Përgjigjja: Allahu ja lehtësoftë asaj nëne dhe e drejtoftë nga njëra rrugë! Se a bën të bësh lutje për nënën tënde, kjo pytje nuk duhet bërë fare, sepse njeriu duhet gjithmonë të bëj lutje në...
Pyetja: Kam tre fëmijë dhe për asnjërin nuk kam therrur kurban kur kanë lindur. Tani fëmijët janë rritur por nuk po munden të gjejnë punë, a mund të jetë shkaku i mos prerjes së kurbanit? *** Përgjigjja: Jo, nuk është për këtë. Therrja e kurbanit për fëmijun e porsalindur është sunet, punë vullnetare...

TRENDI I PYETJEVE