Pyetja:

A është e lejuar në ditët e kurban Bajramit të therësh kurban që është blerë, mirëpo nuk është paguar, gjegjësisht vlera e kurbanit do të paguhet më vonë?

***

Përgjigjja:

Është e lejuar të therësh kurban, edhe pse pagesa bëhet pas therjes së kurbanit.

Komisioni i Përhershëm për Fetva, nr. 11698, 11/ fq. 411

Përktheu: Unejs Ergin Shala