Pyetja:

A më lejohet t’iu tregojë shokëve të kaluarën time me mëkate para Islamit?

***

Përgjigjja:

Nuk lejohet t’iu tregosh shokëve të kaluarën tënde me mëkate para Islamit, sepse kjo i bie një lloj mburrje me mëkate dhe kjo është gjë e ndaluar. Për të kaluarën tënde me mëkate duhet të pendohesh.

Shejh Asim el Hakim