Pyetje: 1. Çfarë gjykimi ka personi i cili bën marrëdhënie me gruan e tij perderisa ajo është me menstruacione, apo lehone dhe çfarë duhet të bëj ai? 2. Çfarë gjykimi ka personi i cili bën mardhënie në anus dhe a duhet të shkurorëzohen? Përgjigjja: Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të...
Pendim i sinqertë do të thotë:Çiltërsia dhe pastrimi pendimit nga çdo mashtrim,mangësi, syefaqësi, dëm apo çdo gjë e njëllos çiltërsinë (dëlirësinë) e pendimit të sinqertë. Pendimi i sinqertë është ai pendim që në brendësinë e tij posedon: Vërtetësi, sinqeritet dhe përfshirje të të gjitha mëkateve të cilat i ka vepruar...
Pyetje: A e pranon Allahu adhurimin dhe pendimin e njeriut të urryer (tek Ai), dhe si e sheh Allahu atë në dynja dhe ahiret? Përgjigje: Allahu e pranon pendimin nga çdo njeri i cili pendohet për mëkatin e tij, nëse ky pendim është i sinqertë dhe plotësohen pesë kushtet e...
Pyetja: Kur bëj mëkat më humbet dëshira për vepra të mira (istigfar e dhikër) nga mërzia, si më këshilloni? Përgjigja: Shejtani të ka ngadhënjyer dy herë: të parën herë kur ti ke bërë mëkat, të dytën herë kur ta ka humbur shpresën në Mëshirën e Allahut. Kur njeriu vepron mëkate...
Pendimi nuk është vetëm fjalë goje Pendimi ka shenjat e tij, nuk është pendim vetëm me gjuhë, pendimi është ndryshim, të ndryshosh veten tënde, të ndryshosh familjen tënde nga mëkatet në bindje, nga e keqja në hajr, kërkon ndryshim! Nëse nuk ndryshon, por vetëm shpreh pendimin me gojë kjo nuk bën...
Pyetja: A është mëkat nëse nuk e pranoj kërkimin e faljes nga ai që ka bërë gabim ndaj meje? Përgjigja: Falënderimi i takon Allahu të madhëruar, lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi të Dërguarin ﷺ Pjesë e moralit të lartë të besimtarit është të pranojë kërkimin e faljes në rast kur bëhet...
Përgjigje: Fotot apo bisedat e bëra, duhet të fshihen të gjitha. Nuk lejohet të mbahen sepse prej kushteve të pendimit është largimi tërësisht nga mëkati. Nëse njeriu është penduar sinqerisht tek Allahu, atëherë duhet të largojë e shlyejë gjërat e së kaluarës që kanë të bëjë me atë mëkat. Nëse...
Pyetje: “Shpagimi i betimit me Mus’haf, a është i njëjtë sikurse shpagimi i betimit në Allahun, duke pasur parasysh se unë jam një i ri që jam betuar me Mus’haf në Allahun që do ta lë duhanin dhe nuk kam mundur ta bëj këtë andaj dhe prapë e pi?!” Përgjigje:...
Pyetja: Selamu alejkum. Dua të fal teube, por të them të drejtën nuk di. A mund të më tregoni si mund ta fal, duatë që duhet të them dhe suret që duhen thënë. Me pak fjalë si mund të fal teube, besoj se nuk jam vetëm unë që kërkoj të...
Natyrshëm teksa isha në një familje, ku për shkak të varfërisë edhe ambienti rrethues i jetës së tyre linte shumë për të dëshiruar, më erdhi ndërmend një pyetje: intelekti, besimi i pastër, a ka gjasa të rritet i shëndetshëm në një ambjent të ndotur moralisht? Këtu gjithashtu përveç anës...

TRENDI I PYETJEVE