Pyetja:

Jam një nënë muslimane, fal namazin, i kam dy djem por nuk u kam prerë kurbana kur kanë lindur ngase nuk e kam ditur. Tash po dua të pres kurbanat për ta, a duhet unë apo babai i tyre?

***

Përgjigjja:

Jo, nuk është patjetër as nëna, as babai por është sunet. është vepër e preferuar që është mirë të veprohet në ditën e shtatë, katërmbëdhjetë apo njëzetë e një. Kur të kalojnë këo tre termine, pastaj mundesh kur të duash. Por nëse nuk mundesh nuk ke kurrfar gjynahu, po nëse mundesh është mirë të prehet ngase çdo fëmijë i porsalindur është i lidhur, është peng i akikas së tij. Ajo është një lloj sadakaje por nuk ësht farz, nuk është obligative.

Hoxhë Fadil Musliu