Wednesday, February 21, 2024
  Përgjigje: Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Ne e kemi krijuar njeriun dhe e dimë mire ç’i pëshpërit atij vetja e tij. Ne jemi më pranë tij se damari i qafës së vet” Sure Kaf: 16. ➖Sheikhul-islam Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me këtë ajet thotë: “Fjala është shumë e...
Natyrshëm teksa isha në një familje, ku për shkak të varfërisë edhe ambienti rrethues i jetës së tyre linte shumë për të dëshiruar, më erdhi ndërmend një pyetje: intelekti, besimi i pastër, a ka gjasa të rritet i shëndetshëm në një ambjent të ndotur moralisht? Këtu gjithashtu përveç anës...
Përgjigja: Sa i përket fetusit kjo çështje dallon; në qoftë së fetusi i ka kaluar katër muaj dhe i është dhënë shpirti, në këtë rast pastrohet (qefinoset), i falët namazi, i ngjitet emri dhe i bëhet akika (kurbani). Kjo është më mirë, këtë e kanë pohuar dijetarët. E në qoftë së...

Vërtetësia e ringjalljes

▪️Asgjë nuk e pengon Allahun e Madhëruar ta ringjallë robin e Tij pas vdekjes, pavarësisht se çfarë ndodh me kufomën e tij. ▪️Jemi njoftuar se një njeri në kohët e hershme u mundua shumë t’i shpëtonte ringjalljes duke bërë çdo gjë të mundshme për ta penguar, por nuk ia arriti...

Sprova e varrit

Sprova e varrit ▪️Profetët kanë njoftuar se njerëzit do të merren llogari dhe do të dënohen për punët e tyre nëse nuk janë të mira edhe para ditës së Llogarisë së Madhe, kur ata të jenë në varret e tyre. Profeti ynë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në lidhje me ymetin e...
بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: Personat që janë të sëmurë me skizofreni, gjykojnë sipas asaj që ju paraqitet. Për shembull mendojnë se dikush i ndjek dhe se një person i ka bërë magji. Në të vërtetë asnjëra nuk është e saktë, por ashtu i duket. A marrin gjynah për akuzat...
Pyetje: ”Kur një person viziton varrezat, a është ligjësuar që ai të shkojë deri tek varri i personit për të cilin ai dëshiron të bëjë dua, apo mjafton ai që të bëjë dua kur ai arrin tek varrezat?” Përgjigje: “Është e mjaftueshme që ai të bëjë dua kur arrin tek...
Ibn Mesudi -radijAllahu anhu- ka thënë: ”Na tregoi i dërguari i Allahut ﷺ, i besueshmi dhe atij që i zihet besë: ”Me të vërtetë çdo njeri formohet në mitrën e nënës së tij duke qëndruar dyzet ditë si një pikë uji, pastaj, pastaj po për aq ditë shndërrohet në droçkë...
Përkujtojani thënien: “la ilahe ilAllah” Atij i cili është në prag të vdekjes, duhet t’i kujtohet thënia “la ilahe ilAllah”, ngase profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë: لقنوا موتاكم لا إلاه إلا الله “Përkujtojuani të vdekurve tuaj: “la ilahe ilAllah.” (Muslimi) Fjala “të vdekurve” në këtë hadith nënkupton ata të cilët janë në...
Vizita e varrezave nga femrat Cili është mendimi i saktë në lidhje me të vizituarit e varrezave nga ana e grave dhe cili është dallimi ndërmjet thënies zev-varat dhe zairat? Përgjigje:Mendimi i saktë është lejimi i të vizituarit të varrezave nga gratë sepse siç transmetohet në “Sahihun” e Muslimit nga Burejdeh,...

TRENDI I PYETJEVE