Friday, July 1, 2022
Pyetja: Çfarë u thotë Allahu melekëve kur dëshirojmë të bëjmë ndonjë mëkat? *** Përgjigjja: Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) përcjellë se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Allahu u thotë (melekëve): Kur robi Im deshiron të bëjë një vepër të keqe, mos ia shkruani atij derisa ta bëjë atë,...
Pyetja: Si është gjendja e atyre që vdesin me borxhe ndaj njerëzve? *** Përgjigjja: Padyshim se njeri gjatë jetës së kësaj bote përballet me vështirësi të ndryshme. Dhe një nga vështirësitë që po përballemi ne si popull po edhe popujt e tjerë, e edhe muslimanët e tjerë kudo që gjenden nëpër botë është...
Pyetja: A bën të martohem me një grua që nuk mund të lind fëmijë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Është mirë dhe është rregull të martohet me gra të cilat lindin. Pra ato gra të cilat janë sterile është mirë të martohen me ata...
Pyetja: A bëjnë vjedhje xhinët? *** Përgjigjja: Kjo pyetje i është parashtruar Ibn Tejmijes dhe ka thënë se po, xhinët vjedhin. Ata vjedhin mall, ushqim dhe xdo send tjetër. Vetëm se ata mund të vjedhin atë pasuri në të cilën nuk është thënë "Bismilah". Shpeshherë ankohen njerëzit se u janë vjedhur para, a ndodh...
Pyetja: A është obligim për çdo të ri, të rritur dhe të moshuar që të marrë pjesë në varrim? *** Përgjigjja: Jo, është obligim i përbashkët dhe nëse ka muslimanë që tashmë janë prezent, nuk është farz (obligim fetar) për ty. Por është një sunet shumë i rekomanduar që një burrë të marrë...
Pyetja: Vdekja gjatë kryerjes së një mëkati të madh apo të vogël a do të thotë se personi me siguri do të shkojë në xhehenem dhe nuk do të ketë mundësi të shkojë në xhenet sepse ai vdiq duke mos iu bindur Allahut? *** Përgjigjja: Nëse një musliman vdes duke bërë një mëkat...
Pyetja: Kur njeriu mëkaton, a e shkruan engjulli i krahut të majtë menjëherë atë mëkat? *** Përgjigjja: Jo, kur një njeri mëkaton engjulli në krahun e tij të majtë ngrit lapsin (nuk e shkruan mëkatin) për 6 orë. E nëse njeri pendohet (gjatë kësaj kohe) nuk e shkruan fare. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A do t'i shohë besimtari engjëjt dhe profetët, dyert e qiejve, yjet dhe planetët kur të hyjë në Xhenet? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kur njeriu hyn në Xhenet, ai kurrë nuk do të dalë prej tij dhe nuk do të dëshirojë ta bëjë këtë, sado kohë të ketë mbetur - dhe...
Pyetja: Gjatë leximit të Kuranit pashë përmendjen e Shpirtit të shenjtë dhe doja ta dija se kujt i referohet? *** Përgjigjja: Në Kuran është përmendur Shpirti i Shenjtë (arabisht: Ruhul Kudus) disa herë. Me Shpirtin e Shenjtë është për qëllim meleku më i madh i Allahut, Xhibrili (Paqja dhe Mëshira e Allahut qofshin...
Pyetja: A është caktim i Allahut vdekja e njeriut në çdo lloj rrethane? *** Përgjigjja: Ne jemi përgjegjës për jetën tonë dhe jemi përgjegjës për mënyrën e vdekjes tonë. Ne do të japim llogari para Allahut të Madhëruar për atë që e bëjmë me vetëdije, me vullnet dhe me liri të...

TRENDI I PYETJEVE