Monday, December 6, 2021
Pyetja: A ta adhurojë Allahun për ta fituar xhenetin apo për të fituar kënaqësinë e Tij? *** Përgjigja: Arritja e kënaqësisë së Allahut dhe hyrja në Xhenet janë dy gjëra të pandara. Nëse arrihet hyrja në Xhenet arrihet dhe kënaqësia e Allahut. Allahu i Lartësuar e përshkruan Profetin e Tij dhe shokët e...
Pyetja: A mjafton vetëm ta themi dëshminë "La ilahe il-lAllah" apo duhet ditur kuptimet që ajo ngërthen? *** Përgjigja: Dëshmia "La ilahe il-lAllah" është fjala më e mirë, ajo është baza e fesë dhe themeli i saj. Për ata që e pohojnë dhe punojnë me të janë krijuar xhenetet. Për ata që e...
Pyetja: Nëse njeriu shkon në xhehenem, a ka mundësi pas një kohe të kalojë në xhenet? *** Përgjigja: Sipas besimit të Ehli Sunetit dhe Xhematit, në xhehenem do të dënohen dy kategori njerëzish: 1. Jobesimtarët dhe munafikët (hipokritët), të cilët nuk kanë besim, të cilët kanë vdekur në kufër apo shirk, në mosbesim, mohim,...
Pyetje: A ekziston tash xheneti, apo do të krijohet pasi të shkatërrohet bota? *** Përgjigjje: Dijetarët e Ehli Sunetit kanë pajtueshmëri të plotë se xheneti dhe xhehenemi janë të krijuar dhe se tani  ekzistojnë pa kurrfarë dyshimi. Këtë e thonë duke u bazuar në argumente të shumta. Argumente nga Kur’ani Famëlartë janë thëniet e...
Koha e hyrjes në xhenet dhe xhehenem 1. I nderuar hoxhë! A është e vërtetë se deri në Ditën e Kiametit asnjë njeri nuk hyn as në xhenet e as në xhehenem? Përgjigjja: Po, kjo është e vërtetë. Asnjë njeri nuk hyn as në xhenet e as në xhehenem deri në...
Pyetje: A dihet ku janë Xhehenemi dhe Xheneti, mbase i Dërguari i Allahut ﷺ i kishte parë që të dy? A është e cekur diku se ku ndodhen? *** Përgjigje: Xheneti dhe Xhehenemi janë të krijuara dhe ekzistojnë, por se ku janë, Allahu e di dhe nuk na e ka treguar diçka të...
Pyetje: Desha ta di sa xhehenema e sa xheneta janë apo sa shkalle i kanë? *** Përgjigje: Ekziston vetëm një xhenet (parajsë) dhe një xhehenem (ferr), por secili ka gradat dhe shkallët e veta, të cilat nuk dihet se sa janë. Por dihet se grada më e lartë e Xhenetit është kopshti i...
Pyetje: A është Xhehenemi i përjetshëm, apo do të përfundojë? *** Përgjigje: Ajo që përfundimisht dihet është se ai (Xhehenemi) është i përjetshëm, dhe nuk dihet për ndonjë mendim tjetër nga selefët. Dijetarët e bënë këtë një ndër parimet e besimit, kështu që besojmë se Xhehenemi është i përjetshëm dhe s’do të mbarojë...
Pyetje: A do të hyjë në Xhenet gruaja e cila nuk ka vendosur shaminë (mbulesen)? *** Përgjigje: Vendosja e shamisë per gruan muslimane është një detyrim i vendosur nga Allahu, dhe dënimi i saj për mosvendosjen e shamisë dhe mbuleses islame bën të meritojë dënimin e Allahut, si për thyerjen e urdhërit të...
PYETJA: Cila është grada më e lartë në Xhenet dhe kush do ta arrijë atë gradë? PËRGJIGJA: Së pari, besimtari duhet t’i lutet Allahut të Madhërishëm që ta bëjë prej xhenetlive, por duke e ditur se hyrja në Xhenet ka kushte, gjegjësisht çelësi i derës së Xhenetit është besimi dhe veprat e...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon