Sunday, March 19, 2023
Pyetja: Sa shpesh kam të drejtë të vizitojë varrezat? Pas humbjes së njërit nga prindërit më bie të shkojë më shpesh të varri i tij, të lutem për të, ta them atë që e ndjej në shpirt dhe, më e rëndësishmja, më vonë, pas kthimit, ndjehem më i qetë dhe...
Pyetja: A kam mëkat nëse vdes nga anoreksia? *** Përgjigjja: Kjo nuk lejohet ngase Allahu ka treguar se trupi ka të drejta mbi ty. Këta trupa nuk na takojnë neve ata janë amanet nga Allahu i Lartësuar. Ti nuk ke të drejtë ta keqtrajtosh dhe abuzosh atë (trupin tënd) në këtë mënyrë. Kërko ndihmë...
Pyetja: A është e vërtetë se Pejgamberi ﷺ i dëgjon salavatet e thëna pranë varrit të tij? *** Përgjigjja: Allahu ka caktuar melaike për këtë, ato do të i përcjellin salavatet tona tek Pejgamberi ﷺ nga kudo në botë që ne i themi, jo vetëm pranë varrit të tij, paqja dhe mëshira e...
Pyetja: A është obligim për çdo të ri, të rritur dhe të moshuar që të marrë pjesë në varrim? *** Përgjigjja: Jo, është obligim i përbashkët dhe nëse ka muslimanë që tashmë janë prezent, nuk është farz (obligim fetar) për ty. Por është një sunet shumë i rekomanduar që një burrë të marrë...
Pyetja: Vdekja gjatë kryerjes së një mëkati të madh apo të vogël a do të thotë se personi me siguri do të shkojë në xhehenem dhe nuk do të ketë mundësi të shkojë në xhenet sepse ai vdiq duke mos iu bindur Allahut? *** Përgjigjja: Nëse një musliman vdes duke bërë një mëkat...
Pyetja: A është caktim i Allahut vdekja e njeriut në çdo lloj rrethane? *** Përgjigjja: Ne jemi përgjegjës për jetën tonë dhe jemi përgjegjës për mënyrën e vdekjes tonë. Ne do të japim llogari para Allahut të Madhëruar për atë që e bëjmë me vetëdije, me vullnet dhe me liri të...
Pyetja: Vëllau ka qenë i martuar 24 vite por nuk ka pasur fëmijë. Pas të shtatave (të pameve të vdekjes) gruaja ka vendosur të kthehet tek prindi i saj, ka marrur të gjitha gjërat e saja personale. A jam i obliguar t’i jap diçka tjetër, prej pasurisë (hises) së vëllaut? *** Përgjigjja: Allahu...
Pyetja: A lejohet t'ia falim namazin e xhenazes atij të cilit ka kryer vetëvrasje? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja, bekimet dhe shpëtimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin Muhamed ﷺ. Allahu i Madhëruar thotë: “Mos e vrisni veten tuaj! Vërtetë Allahu është shumë i Mëshirshëm me ju. Kush e bën këtë qëllimisht dhe...
Pyetja: A lejohet vendosja e pllakës së mermerit mbi varr? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Pejgamberin, ﷺ. Forma e varrit e cila është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ dhe sahabët (lexo: shokët) nuk e tejkalon lartësinë e një pëllembe. Pejgamberi ﷺ ka ndaluar të ndërtohet mbi varreza....
Pyetja: Ç'është realiteti i vdekjes? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Në momentin e vdekjes dhe në të gjitha momentet që pasojnë pastaj deri në fund, secili njeri do të përballet me atë të cilën e ka vepruar dhe çdo kujt...

TRENDI I PYETJEVE