Friday, July 1, 2022
Pyetja: A është obligim për çdo të ri, të rritur dhe të moshuar që të marrë pjesë në varrim? *** Përgjigjja: Jo, është obligim i përbashkët dhe nëse ka muslimanë që tashmë janë prezent, nuk është farz (obligim fetar) për ty. Por është një sunet shumë i rekomanduar që një burrë të marrë...
Pyetja: Vdekja gjatë kryerjes së një mëkati të madh apo të vogël a do të thotë se personi me siguri do të shkojë në xhehenem dhe nuk do të ketë mundësi të shkojë në xhenet sepse ai vdiq duke mos iu bindur Allahut? *** Përgjigjja: Nëse një musliman vdes duke bërë një mëkat...
Pyetja: A është caktim i Allahut vdekja e njeriut në çdo lloj rrethane? *** Përgjigjja: Ne jemi përgjegjës për jetën tonë dhe jemi përgjegjës për mënyrën e vdekjes tonë. Ne do të japim llogari para Allahut të Madhëruar për atë që e bëjmë me vetëdije, me vullnet dhe me liri të...
Pyetja: Vëllau ka qenë i martuar 24 vite por nuk ka pasur fëmijë. Pas të shtatave (të pameve të vdekjes) gruaja ka vendosur të kthehet tek prindi i saj, ka marrur të gjitha gjërat e saja personale. A jam i obliguar t’i jap diçka tjetër, prej pasurisë (hises) së vëllaut? *** Përgjigjja: Allahu...
Pyetja: A lejohet t'ia falim namazin e xhenazes atij të cilit ka kryer vetëvrasje? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja, bekimet dhe shpëtimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin Muhamed ﷺ. Allahu i Madhëruar thotë: “Mos e vrisni veten tuaj! Vërtetë Allahu është shumë i Mëshirshëm me ju. Kush e bën këtë qëllimisht dhe...
Pyetja: A lejohet vendosja e pllakës së mermerit mbi varr? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Pejgamberin, ﷺ. Forma e varrit e cila është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ dhe sahabët (lexo: shokët) nuk e tejkalon lartësinë e një pëllembe. Pejgamberi ﷺ ka ndaluar të ndërtohet mbi varreza....
Pyetja: Ç'është realiteti i vdekjes? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Në momentin e vdekjes dhe në të gjitha momentet që pasojnë pastaj deri në fund, secili njeri do të përballet me atë të cilën e ka vepruar dhe çdo kujt...
Pyetja: A lejohet të vizitojmë piramidat në Egjipt? *** Përgjigjja: Ato janë varre të njerëzve që e kanë menduar vetën zot. Kështu që ato janë tuma, vende adhurimi të idhujve dhe kjo nuk është aspak e lejuar për një musliman që të ndërlidhet me këto lloj vendesh. Po, ato janë vende historike dhe kanë...
Pyetja: A lejohet varrosja e të afërmve pranë njëri-tjetrit? *** Përgjigjja: Nëse të vdekurit janë muslimanë atëherë lejohet të bëhet varrosja e të afërmve pranë njëri-tjetrit. Allahu i Madhëruar thotë: "Secili njeri do të shijojë vdekjen, e shpërblimet tuaja u plotësohen ditën e kiametit, e kush shmanget zjarrit e futet në xhenet, ai ka...
Pyetja: Me çka mund t'ua lehtësojmë varrin, prindërve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Ebu Hurejra (kënaqësia e Allahut qoftë mbi të) përcjell se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Nëse vdes biri i Ademit i ndërpritet puna e tij...

TRENDI I PYETJEVE