Monday, March 27, 2023
Pyetja: Ne e dimë se Allahu e do faljen, por a është patjetër apo farz që të falim dikë që vazhdimisht na lëndon dhe gënjen? *** Përgjigjja: Jo, nuk është e detyrueshme kjo. Mirëpo nëse ti i falë njerëzit në këtë dunja, Allahu do të i fal ty mëkatet në Ditën e Gjykimit. Shejh...

Kë nuk do ta fal Allahu?

Pyetja: A ka ndonjë nga njerëzit që nuk do ta falë Allahu? *** Përgjigjja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Gjithë umetit tim vie në shprehje të ia falë Allahu gjynahet Ditën e Gjykimit, përpos atyre që i bëjnë gjynahet haptazi." Atyre Allahu nuk do ua falë ngase ai nuk do të pendohet, ai do...
Pyetja: A lejohet të jap sadaka për të vdekurin? *** Përgjigjja: Po lejohet dhënia e sadakasë për të vdekurin. Sadakaja më e mirë që mund t’a japish është sadaka për të vdekurin dikujt që ka qenë i afërt me të vdekurin, kështu që i vdekuri inshaAllah merr shpërblim dhe ai i gjalli...
Pyetja: A ta adhurojë Allahun për ta fituar xhenetin apo për të fituar kënaqësinë e Tij? *** Përgjigjja: Arritja e kënaqësisë së Allahut dhe hyrja në Xhenet janë dy gjëra të pandara. Nëse arrihet hyrja në Xhenet arrihet dhe kënaqësia e Allahut. Allahu i Lartësuar e përshkruan Profetin e Tij ﷺ dhe shokët e...
Pyetja: Pse nuk na ka treguar Pejgamberi kohën kur do të ndodhë Kiameti? *** Përgjigja: Së pari: I Dërguari i Allahut nuk na ka treguar se kur do të ndodhë kiameti, sepse ai nuk e dinte as vetë se kur do të ndodhë ai. (Për këtë ka shumë ajete nga Kurani dhe...
Pyetja: Përse Allahu kërkon nga njerëzit ta adhurojnë? *** Përgjigjja: Në kohën që po jetojmë, ne si muslimanë shpeshherë gjendemi përballë një morie dyshimesh, të cilat vijnë anëekënd dhe që jo rrallë ndodh që të luhasin e lëkundin besimin e atyre që janë me besim të dobët apo të painformuar. Për shkak se sot ateizmi...
Pyetja: A është jeta e varrit shenjë për gjendjen në Ahiret? *** Përgjigja: Edhe pse në Ditën e gjykimit njeriu do të pyetet në detaje dhe në jetën e varrit nuk do të pyetet për çdo detaj të jetës që ka jetuar, përsëri jeta e varrit është shenjë e qartë për ecurinë e njeriut në Ditën...
Pyetja: Kiametin a do ta përjetojnë edhe ata që kanë vdekur apo vetëm të gjallët? *** Përgjigjja: Hadithet e sakta të Pejgamberit ﷺ na tregojnë se momentin e kiametit do ta përjetojnë vetëm njerëzit e gjallë, që janë prej njerëzve më të këqij. Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nuk do të ndodhë momenti i...
Pyetja: Kush do të jenë ata që e meritojnë shefatin? *** Përgjigjja: Fjala shefat do të thotë ndërmjetësim për ndokënd me qëllim të përfitimit të dobisë apo evitimit të dëmit. Shefati ndahet në dy kategori: 1. Shefati që ka të bëjë me çështjet e kësaj bote. Edhe ky lloj shefati ndahet në dy grupe: a)...
Pyetja: Kush vdes ditën e xhuma a do të merren në llogari në Ditën e Gjykimit? *** Përgjigjja: Fillimisht duhet theksuar se dita e xhuma ka vlerë të veçantë, sepse Allahu e ka dalluar nga ditët tjera të javës.Falet namazi i xhumasë, dhe që është me rëndësi të vaçantë, ka një kohë, nëse...

TRENDI I PYETJEVE