Natyrshëm teksa isha në një familje, ku për shkak të varfërisë edhe ambienti rrethues i jetës së tyre linte shumë për të dëshiruar, më erdhi ndërmend një pyetje: intelekti, besimi i pastër, a ka gjasa të rritet i shëndetshëm në një ambjent të ndotur moralisht? Këtu gjithashtu përveç anës...

Vërtetësia e ringjalljes

▪️Asgjë nuk e pengon Allahun e Madhëruar ta ringjallë robin e Tij pas vdekjes, pavarësisht se çfarë ndodh me kufomën e tij. ▪️Jemi njoftuar se një njeri në kohët e hershme u mundua shumë t’i shpëtonte ringjalljes duke bërë çdo gjë të mundshme për ta penguar, por nuk ia arriti...
بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: Personat që janë të sëmurë me skizofreni, gjykojnë sipas asaj që ju paraqitet. Për shembull mendojnë se dikush i ndjek dhe se një person i ka bërë magji. Në të vërtetë asnjëra nuk është e saktë, por ashtu i duket. A marrin gjynah për akuzat...
Pyetje: Kam nevojë që të ma sqaroni vullnetin e lirë në islam. Ku fillon dhe ku përfundon vullneti i Zotit e ku përfundon vullneti individual i secilit njeri? Sipas mësimeve islame, asgjë nuk ndodh pa vullnetin e Allahut. Mirëpo, secili njeri do të thirret në përgjegjësi për atë që...
Dëshmitarë për punët e tua në Ditën e Gjykimit, janë gjymtyrët e tua! Në ditën e Gjykimit disa prej robërve do t'i mohojnë disa prej punëve të tyre që janë regjistruar në libër dhe do të pretendojnë se nuk i kanë kryer. Mirëpo Allahu i Madhëruar do t'ua mbyllë atyre gojët...
Pyetje: Cilat janë veprat minimale për një musliman që të shpresoj xhenetin, pasi dëgjoj shumë të thonë se: “E kam zemrën e pastër, askujt nuk i bëj keq, e besoj Zotin dhe kaq më mjafton”? Përgjigje: Të kesh zemrën e mirë nënkupton të kryesh të gjithë urdhërat e Zotit, se...
Besimi në botën tjetër (Ahiretin), e cila njihet ndryshe si Bota e Përjetshme dhe Dita e Gjykimit, është njëra nga bazat dhe kushtet e imanit. Kush mohon ose përgënjeshtron Ahiretin dhe gjithçka që lidhet me Ditën e Gjykimit ka bërë kufër të madh dhe për pasojë nuk quhet besimtar,...
Përgjigja: Dijetarët kanë mospajtime rreth komentimit të këtij hadithi. Në librin “Ed-Dibaxh ala Muslim” që është koment i Sahih Muslimit,thuhet: “Secili njeri do të ringjallet (në Ditën e gjykimit) në gjendjen në të cilën ka vdekur” domethënë në gjendjen në të cilën ka vdekur. Kurse, disa dijetarë thonë për qëllim është se...
Pyetje: A ka për detyrë gruaja të ftojë në fe dhe ku mund ta bëjë këtë? Përgjigje: ● Duhet të dimë një rregull që thotë: “Çfarë është detyrë për burrat, është edhe për gratë, si edhe e anasjellta, përjashtim bëhet vetëm nëse ka argument që del nga ky rregull i përgjithshëm....
Pse jemi njoftuar për shenjat e Orës së Fundit? Dita e Kiametit edhe pse do të vijë në befasi, befasia e saj nuk është e plotë për besimtarët, sepse Allahu i madhëruar i ka bërë asaj shenja që tregojnë për afrimin e saj. Imam Kurtubiu thotë: Urtësia në paraqitjen e shenjave...

TRENDI I PYETJEVE