Pyetje: A lejohet te falesh namaz nafile pasi ke falur vitrin me imamin? Përgjigje: Kjo pyetje është një pyetje me rëndësi për njerëzit sidomos në këto ditë të Ramazanit sepse ata në përgjithësi e falin vitrin në fillim të natës së bashku me taravitë dhe pastaj kur zgjohen nga fundi...
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ . All-llãhummeġfir lehu werḥamhu we ‘ãfihi wa’ëfu...
Pyetja: Kam falur 5 kohët e namazit, por tani kam probleme me unazat e qafës dhe nuk mund të falem. Çfarë më këshilloni? *** Përgjigja: Ka shumë prej njerëzve që thonë se jam falur por tani kam rënë në depresion dhe e kam lënë namazin.. Apo ka prej atyre që kur janë në...
Pyetja:  Nëse muslimani ka nevojë për kryerjen e nevojës fiziologjike, porse ai frikësohet se do ti ik namazi me xhemat, a duhet në këtë rast të mbajë nevojën për të arritur namazin me xhemat, apo duhet të kryejë nevojën edhe nëse i ik namazi me xhemat!? Përgjigjja: Po. Muslimani duhet të kryejë...
Ibn Mesudi -radijAllahu anhu- ka thënë: ”Na tregoi i dërguari i Allahut ﷺ, i besueshmi dhe atij që i zihet besë: ”Me të vërtetë çdo njeri formohet në mitrën e nënës së tij duke qëndruar dyzet ditë si një pikë uji, pastaj, pastaj po për aq ditë shndërrohet në droçkë...
Pyetja: A lejohet të lexojmë Kuran vetëm me mendje gjatë namazit, pa e shqiptuar me gojë? *** Përgjigjja: Leximi (i Kuranit dhe dhikrit) në namaz duhet të jetë patjetër me lëvizjen e gjuhës. Nëse personi lexon me zemrën e tij (d.m.th me mendje) në namaz, kjo e bën të pa vlefshëm namazin. Shejh Ibn...
Pyetje: A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzet ditë pa i ikur tekbiri fillestar, Allahu i shkruan atij dy distancime; nga hipokrizia dhe nga zjarri?” Përgjigje: Po, hadithin e kanë konsideruar të mirë një grup dijetarësh, prej tyre shejhu ynë Albani (Allahu e mëshiroftë). Ky hadith ka ardhur në Sunenin...
Pyetje: Nëse udhëtari arrin dy rekatet e fundit me imamin që është vendas, a duhet të japi selam së bashku me imamin, me qëllim shkurtimin e namazit? Përgjigje: Nuk i lejohet udhëtarit, i cili lidhet pas imamit vendas ta shkurtojë namazin, për shkak të fjalës së Resulull-llahut, sal-lall-llahu alejhi ue...
Nuk prish punë të thuash sa të duash. Ajo që është transmetuar se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë "Rabbi gfirli Rabbi gfirli" dy herë në mes dy sexhdeve, nuk tregon kufizim. Mund të thuash një herë, dy herë e më shumë. Madje Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem kur ka...
Pyetje: A është namazi në rregull nëse falemi pas mëkatarit? Përgjigje: Falja e namazit pas muslimanit edhe nëse ka disa mëkate është i lejuar dhe në rregull sipas mendimit të vërtetë. Mirëpo namazi pas ndonjë të miri është më sevap pa dyshim. Nëse ai imam, bën gjëra të cilat e nxjerrin prej...

TRENDI I PYETJEVE