Një njeri i varfër e merr zegatin nga shoku i tij i pasur duke i thënë se do ta shpërndaje, pastaj e merr për vete, a lejohet kjo vepër? Përgjigje: Këtë e ka haram dhe kjo bie ndesh me emanetin, sepse pronari i zeqatit ia jep në mënyrë që...
Pyetje: ”Cilat janë kushtet që gruaja të udhëheq gratë e tjera në namaz?” Përgjigje: ”Nëse ajo di të lexojë më së miri nga to Kuran, nuk ka fare problem që ajo t’u prijë atyre në namaz ashtu si burrat, Profeti (sal Allahu alejhi ue selem) urdhëroi Ummu Varaka-n që t´iu...
Pyetja: Cili është qëndrimi islam rreth gruas, në lidhje me blerjen dhe shitjen gjatë namazit të xhumasë? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Gruaja i lejohet të blejë dhe të shesë gjatë namazit të xhumasë, sepse ajo nuk është e obliguar të marrë pjesë në namaz. Kjo me kusht që ai që blen prej...
Pyetja: A lejohet falja e namazit dhe kryerja e ibadeteve duke mbajtur thonjtë artificial sepse thonjtë thyhen vazhdimisht për shkak të mungesës së kalciumit në trup? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë të keqe të mbash përgjithmonë thonjtë e rremë nëse kjo është për shkak se thonjtë natyralë thyhen për shkak...
Pyetja: Nëna ime ka probleme me vena dhe mjeku i ka thënë t'i mbaj çorapet për vena, dmth., komplet këmbët i ka me çorape përveç gishtave të këmbëve i ka hapur. A i lejohet të marr mes'h apo si t'ia bëj për abdes?  *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Për...
Pyetja: Nëse nuk di shumë Kuran përmendsh, a më lejohet të lexojë nga telefoni im në namazet vullnetare? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po, të lejohet të lexosh Kuran nga mus'hafi apo telefoni, në namazet tuaja vullnetare. Shejh Asim el Hakim
Pyetja: Kam falur 5 kohët e namazit, por tani kam probleme me unazat e qafës dhe nuk mund të falem. Çfarë më këshilloni? *** Përgjigjja: Ka shumë prej njerëzve që thonë se jam falur por tani kam rënë në depresion dhe e kam lënë namazin.. Apo ka prej atyre që kur janë në...
Pyetja: A u lejohet studentëve për shkak të angazhimeve të tyre të shumta ta falin namazin e akshamit dhe jacisë bashkë? *** Përgjigjja: Allahu thotë në Kuran: "Namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar." (Nisa, 103) Kohët e caktuar e që i kemi 5 kohë namazi, e që fillon nga hyrja e...
Pyetja: A lejohet ta madhërojmë Allahun më shumë se nga tre herë në ruku dhe në sexhde? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po, lejohet ta madhërojmë Allahun më shumë se nga tre herë në ruku dhe në sexhde, psh., mund të thoni 5 apo...
Pyetja: A mund të marrim abdes në rroba të papastërta e pastaj t’i ndërrojmë ato dhe të falim namazin? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po lejohet kjo. Me rëndësi është që në namaz t'i keni rrobat e pastërta. Shejh Asim El Hakim

TRENDI I PYETJEVE