Saturday, March 25, 2023
Pyetja: A është hadith i vërtetë që Pejgamberi ﷺ na ka thënë të bëjmë dua gjatë kohës kur bie shi dhe është diell gjithashtu, domethënë dielli rrezon dhe të njëjtën kohë bie shi? *** Përgjigjja: Ky hadith nuk është autentik. Hadithi autentik flet se si Pejgamberi ﷺ na ka udhëzuar të bëjmë dua...
Pyetja: A mund të na flisni më shumë rreth namazit tesbih? *** Përgjigjja: Kemi folur shumë herë rreth këtij namazi. Pak prej selefëve e kanë praktikuar dhe shumica e dijetarëve të selefit e kanë bërë daif hadithin për këtë namaz. Andaj është më mirë të fokusohemi tek falja e namazeve obligative dhe atyre sunet,...
Pyetja: Në lidhje me ngjarjen e Ibrahimit alejhi ue selam, kur kanë dashur ta djegin në zjarr e që zogjët janë përpjekur ta ndalin zjarrin me ujë, ndërsa hardhuca është mundu ta ndezë zjarrin edhe më shumë. A ka hadith se duhet t'i mbysim hardhucat apo si qëndron kjo çështje? *** Përgjigjja: Ngjarjen...
Pyetja: A është bidat të ulesh në xhami dhe të dëgjosh shpjegim të haditheve pas namazit? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Jo, nuk është bidat të ulesh në xhami dhe të dëgjosh shpjegim të haditheve pas namazit. Nëse kështu e...
Pyetja: A është i vërtetë transmetimi i hadithit të Aliut që flet për namazin e harresës. Nga Aliu transmetohet se i ka thënë Pejgamberit ﷺ: "O i Dërguar i Allahut, Kurani ikën prej gjoksit tim, assesi nuk e mbaj mend." Muhamedi ﷺ tha: "O baba i Hasanit, a dëshiron që...
Pyetja: Gjatë gjendjes së papastërtisë pas marrëdhënieve intime, kur jemi xhunub, a lejohet të hajmë bukë? *** Përgjigjja: Po, lejohet ngrënia dhe pirja. Mirëpo ka ardhur në një hadith të Pejgamberit ﷺ që të mos preket diçka nga ushqimi pa i pastruar së paku duart. Do të thotë lejohet të hahet bukë por është...
Pyetja: Cili është gjykimi i agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit? A është e detyrueshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit pas agjërimit të detyrueshëm të Ramazanit është sunet i pëlqyer, jo vaxhib. Është e rekomanduar që muslimani të agjërojë gjashtë ditë të Shevalit, dhe në këtë...
Pyetja: Ngritja e gishtit në tehijat a duhet të mbahet ngritur tërë kohën sa rrimë në tehijat apo vetëm kur shqiptohet njësimi për Allahun xh.sh. dhe se a ka hadithe të cilat tregojnë për këtë çështje? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ,...
Pyetja: Ngritja e duarve në namaz a bëhet vetëm në tekbirin fillestar apo edhe në rastet e tjera (kur biem në ruku, kur ngritemi nga rukuja dhe pas uljes së parë)? Unë kam lexu hadithe dhe argumente nga të dy palët. Pyetja ime është: Vërtet ekzistojnë hadithe nga të dy...
Pyetja: Që në fillim të muajit të shenjtë të Ramazanit inshallah do të udhëtojmë në Egjipt dhe e dimë se nga urtësia e Allahut na është e lejuar që të mos agjërojmë atë ditë, por nëse dëshirojmë të agjërojmë a është kjo më e mirë për ne? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon...

TRENDI I PYETJEVE