Përgjigje: Nuk ka në islam dashuri paramartesore, jashtë rrethit të kurorës. E vetmja dashuri që njeh Allahu i madhëruar dhe ligji i Tij është dashuria bashkëshortore siç ka thënë Allahu i madhëruar në Kuran:“Dhe prej mrekullive të tij është se ka krijuar prej jush gra (bashkëshorte) që të preheni...

Shkurorëzimi formal?

Pyetja: Esselamu alejkum! Jam një djalë i ri, i sapo martuar. Desha t’ju pyes nëse më lejohet sipas fesë islame të bëj një dalje jashtë vendlindjes, duke u kurorëzuar formalisht me të shoqen e një mikut tim, i cili këtë ma mundëson vetëm e vetëm që të më ndihmojë, pasi që...
Pyetja: A lejohet që një femër të shkojë në një dyqan ku shitësi është mashkull, fjalën e kam nëse në dyqan nuk ndodhet askush tjetër a është e lejushme kjo? Si dhe cili është qëndrimi Islam mbi përzierjen e dy gjinive në çdo vend?   Përgjigje: Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Qëndrimi i...
Një vëlla pyet: Cilat janë kufijtë e të kënaqurit në mënyrë të lejuar me gruan? Përgjigje: Sigurisht në kohën tonë, ku epshet janë ndezur dhe janë shtuar shumë dhe, me ekzistencën e kanaleve televizive të panumërta, nuk përjashtohet asnjë pyetje dhe, ai që pyetet e ka detyrë të përgjigjet. Së pari:...
Mund të ndodhë që të vijë në xhami për namaz një person, i cili është i prirur për mëkatin e përmendur, siç mund të ndodh që në xhami të vijë edhe një person, i cili është i prirur të pijë alkool, ose të bëjë kurvëri, ose të kryejë vjedhje,...
Janë disa njerëz që ose nuk e kuptojnë, ose duan të mos e kuptojnë urtësinë në faktin se islami ia ndalon një myslimaneje të martohet me një jomysliman, sakaq ia lejon myslimanit të martohet me një ithtare të Librit. Puna ka arritur gjer atje, saqë disa nga këta që nuk...
Është e papranueshme, nga pikëpamja islame, që muslimani (besimtari) të qeshet me mëkatin e dikujt dhe të tallet me rregullat fetare, për më tepër, është detyrë e muslimanit (besimtarit), i cili sheh ose dëgjon mëkatin dhe talljen me fenë, që atë qartë ta gjykojë dhe,  nëse këshilla e tij...
Pyetja: Unë jam nëntëmbëdhjetë vjeç dhe dua të di: a më lejohet të shtrihem në të njëjtin shtrat me nënën time gjatë natës? Pyetja ime është sepse kam mbushur moshën nëntëmbëdhjetë vjeç dhe kam kaluar moshën e pubertetit. *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Përgjigja në këtë pyetje bazohet në hadithin e Abdullah ibn...
Pyetja: A lejohen ndejat dhe bisedat me koleget femra të punës? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Nuk lejohet të vetmuarit me një person të gjinisë së kundërt me të cilin nuk ke lidhje farefisnore të afërt, gjegjësisht nëse nuk e ke mahrem. E as nuk lejohet që të dalësh dhe të...
Pyetja: Nëse një femër ka kryer prekje e ledhatime me një mashkull të huaj, a del kjo nga hadithi ku i Dërguari ﷺ thotë: "Nëse femra i falë pesë namazet, e agjëron Ramazanin, e ruan nderin dhe i bindet bashkëshortit të saj, do t'i thuhet (në Ditën e Kiametit): "Hyr...

TRENDI I PYETJEVE