Friday, March 17, 2023
Pyetja: A lejohen ndejat dhe bisedat me koleget femra të punës? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Nuk lejohet të vetmuarit me një person të gjinisë së kundërt me të cilin nuk ke lidhje farefisnore të afërt, gjegjësisht nëse nuk e ke mahrem. E as nuk lejohet që të dalësh dhe të...
Pyetja: Nëse një femër ka kryer prekje e ledhatime me një mashkull të huaj, a del kjo nga hadithi ku i Dërguari ﷺ thotë: "Nëse femra i falë pesë namazet, e agjëron Ramazanin, e ruan nderin dhe i bindet bashkëshortit të saj, do t'i thuhet (në Ditën e Kiametit): "Hyr...
Pyetja: Unë kam shumë dyshim për faktin që shumë muslimanë thonë se nëse një i krishterë ose një çifut të jep mish për të ngrënë, ne duhet të themi besmelën për ta bërë hallall. Por Islami na mëson se ajo që është haram mbetet haram, edhe pse ka një qëllim...
Pyetja: A lejohet biseda mes meshkujve dhe femrave të panjohur? *** Përgjigjja: Çdo shikim, bisedë apo vetmim mes personave të cilët ju lejohet martesa, assesi nuk lejohet dhe konsiderohet haram. E njëjta vlen edhe për bisedat në rrjetet sociale. Pos në raste kur është ndonjë gjendje e jashtëzakonshme (p.sh., në spital apo diku...
Pyetja: Cili është kufiri mes miqësisë, të qenit koleg dhe dashurisë, në shkollë dhe në punë? *** Përgjigjja: Aq shumë janë ndërthurur dhe përzier marrëdhëniet sociale në shoqëritë tona, saqë kanë humbur kufijtë ndarës. Kjo përzierje si dhe mungesë vetëdije rreth kufirit ndarës të çdo lloj marrëdhënieje, ka çuar në lindjen e problemeve...
Pyetja: A lejohen martesat sekrete në Islam? *** Përgjigjja: Disa vëllezër dhe motra më kanë kërkuar të komentoj një praktikë që raportohet gjithnjë e më shumë për muslimanët në Perëndim përfshi hoxhallarë dhe thirrës, por edhe besimtarë e biznesmen që udhëtojnë në Perëndim ose jetojnë atje. Kjo është praktika e lidhjes së martesave...
Pyetja: Kam qenë i mbrojtur nga ana e Allahut prej mëkateve të mëdha e sidomos prej zinasë, edhe në vitet e para isha më i fort në iman, por fatkeqësisht që tre vitet e fundit si duket m’u ka dobësuar imani dhe rashë në zina me një prostitutë jashtë vendlindjes...
Pyetja: A është e ndaluar të punojnë gratë jashtë shtëpisë? *** Përgjigjja: Pa dyshim gruaja është faktori kyç në edukimin dhe zhvillimin e shëndoshë të çdo shoqërie, ngase roli i gruas në familje dhe shoqëri është i pazëvendësueshëm. Të gjithë e kanë për obligim të vlerësojnë rolin e saj, me qëllim që t’i...
Pyetja: A është e lejuar t’u flitet personave jo mahremë, p.sh. djalit të tezes, djalit të xhaxhait, burrit të motrës etj? Është fjala jo t’u flitet për dore, por të përshëndeten, do të thotë t’u jepet selam, apo më mirë mos t’u dilet fare e të rrihet në një dhomë...
Pyetja: Jam një motër muslimane me mbulesë islame. A më lejohet të paraqitem pa mbulesë dhe të përshëndetem me dorë me xhaxhanë e burrit tim? *** Përgjigjja: Në parim femrës muslimane i lejohet të paraqitet pa shami, të vetmohet dhe të përshëndetet me dorë me çdo njeri që i ndalohet martesa me ndalesë...

TRENDI I PYETJEVE