Wednesday, March 29, 2023
Pyetja: Që në adoleshencë kam vuajtur nga epilepsia, por i marr rregullisht ilaçet dhe mendoj se kjo sëmundje do të zhduket me kalimin e viteve. Por mjeku që po trajton rastin tim tha se është nëntëdhjetë për qind i sigurt se kjo sëmundje do të mbetet me mua deri në...
Pyetja: Cili është kufiri mes miqësisë, të qenit koleg dhe dashurisë, në shkollë dhe në punë? *** Përgjigjja: Aq shumë janë ndërthurur dhe përzier marrëdhëniet sociale në shoqëritë tona, saqë kanë humbur kufijtë ndarës. Kjo përzierje si dhe mungesë vetëdije rreth kufirit ndarës të çdo lloj marrëdhënieje, ka çuar në lindjen e problemeve...
Pyetja: A lejohet bërja e aktit të martesës nëpërmjet telefonit? *** Përgjigjja: Nëse realisht nuk kanë mundësi të takohen për shkak të largësisë dhe prindi i vajzës pajtohet, ruhet e sigurohet ana e talljes apo lojërave të fjalëve, atëherë arrihet ajo çka është për qëllim prej kushteve te aktit fetar të martesës, ndaj...
Pyetja: E dua një vajzë me qëllim të pastër. Si t’i lutem Allahut të Lartësuar për këtë punë? *** Përgjigjja: Allahut të Lartësuar duhet lutur jo vetëm për këtë punë, por për të gjitha punët e kësaj bote. Lutuni dhe drejtojuni Allahut të Lartësuar me metoda të ndryshme të lejuara në Islam....
Pyetja: Mua si mashkull, nëse një femër-shoqe më kërkon që t’i bëj davet, t’i tregoj për fe, a më lejohet? *** Përgjigjja: Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në...
Pyetja: A i lejohet mashkullit që të përshëndetet me dorë me femër të huaj (jofamiljare)? *** Përgjigjja: Nuk i lejohet mashkullit të përshëndetet duke shtrënguar duart me një femër të huaj, me të cilën i lejohet martesa, po ashtu nuk i lejohet as femrës që të përshëndetet me dorë me mashkull të...
Pyetja: A është e lejuar t’u flitet personave jo mahremë, p.sh. djalit të tezes, djalit të xhaxhait, burrit të motrës etj? Është fjala jo t’u flitet për dore, por të përshëndeten, do të thotë t’u jepet selam, apo më mirë mos t’u dilet fare e të rrihet në një dhomë...
Pyetja: Jam një motër muslimane me mbulesë islame. A më lejohet të paraqitem pa mbulesë dhe të përshëndetem me dorë me xhaxhanë e burrit tim? *** Përgjigjja: Në parim femrës muslimane i lejohet të paraqitet pa shami, të vetmohet dhe të përshëndetet me dorë me çdo njeri që i ndalohet martesa me ndalesë...
Pyetja: Kujt lejohet t'i japim dorën, prej meshkujve dhe femrave? *** Përgjigjja: Dhënia e dorës gjinisë tjetër në këndvështrimin Islam është e ndaluar e kjo duke u bazuar në disa argumente fetare, prej tyre: 1. Aishja pasi ka treguar mënyrën se si gratë i jepnin besën Profetit ﷺ ka thënë: “Për Allahun, dora e...
Pyetja: A i lejohet femrës në prezencë të meshkujve të lexojë Kuran, edhe në qoftë se nuk i shikon ata, por vetëm e dëgjon Kuranin që lexohet, duke lexuar me texhvid? Ne që jemi të rinj kemi nevojë për sqarim, pasi shpeshherë në televizor shikojmë gara të Kuranit. *** Përgjigjja: Falënderimi i takon...

TRENDI I PYETJEVE