Sunday, March 26, 2023
Pyetja: A lejohet pjesëmarrja në ahengje të fejesave? *** Përgjigjja: Po, pa problem përderisa nuk ka të përfshirë ndonjë haram në to. Shembull nuk ka përzirje gjinish, muzikë, shkëmbim të unazave, etj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Fëmiu a është gjak i nënës apo i babait? *** Përgjigjja: Fëmiu në fakt është gjak i babait por është nga gjaku i nënës. Mirëpo i atribohet babait, për atë thuhet: "I biri i filanit.."; "I biri i filan kabiles.."; "I biri i filan fisit..". Nuk përmendet fisi i nënës por fisi i...
Pyetja: Jam me mbulesë, familja e burrit po më detyrojnë të shkoj në ahengje ku janë të përziera gjinitë. Si të veprojë? *** Përgjigjja: Kjo është një kohë e fitneve, është kohë për të cilën Pejgamberi ﷺ ka thënë:"Islami ka ardhur i huaj dhe prapë do të të bëhet i huaj, e të...
Pyetja: Burri im është në gurbet, e unë jetoj me fëmijët dhe vjehrrin (vjehrra më ka vdekur). A më lejohet ta pastroj vjehrrin e shtyer në moshë? *** Përgjigjja: Allahu ju shpërbleftë juve motër e nderuar, e dashtë Allahu burri juaj u është mirënjohës për këtë, po edhe nëse ai nuk ua dinë...
Pyetja: Ia kam falur kunatit një fëmijë, deshta ta di se a kam bërë mirë apo kam gabuar? *** Përgjigjja: Ke gabuar edhe ti edhe kunati juaj. Ngase fëmijët i fal Zoti dhe jo njeriu. Nëse do ia jepnit kunatit vetëm për ta rritur njëri nga fëmijët atëherë kjo do të ishte në...
Pyetja: A kemi përgjegjësi nëse u japim para anëtarëve të familjes por ata i shfrytëzojnë në gjëra jo të lejuara? *** Përgjigjja: Në qoftë se ata kanë nevojë për ato para dhe ti ua jep atyre, shembull për ushqim apo për të paguar ndonjë nga borxhet që i kanë atëherë lejohet. Por nëse...
Pyetja: A është mëkat të ndahemi nga prindërit pasi që të martohemi? *** Përgjigjja: Kur burri martohet, ai formon familje te re ndaj të cilës ka detyrime ashtu si edhe ndaj prindërve kur ata janë të moshuar dhe nuk kanë njëri tjetër që t’i mbajë. Nuk është mëkat që të ndahesh nga prindërit...
Pyetja: A lejohet t'ua puthim duart prindërve? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedit ﷺ! Respekti ndaj prindërve dhe sjellja e mirë ndaj tyre, është ndër veprat më të dashura tek Allahu, madje edhe ndër obligimet fetare më të rëndësishme. Si rrjedhojë, çfarëdo veprimi, përmes të cilit...
Pyetja: Shejh, sa herë që nëna ime mërzitet qoftë edhe për një gjë të vogël, mund të na flasë keq, gjëra të lëndueshme. Si mund ta ndalojmë atë nga kjo? Edhe nëse përpiqemi t'i themi me qetësi kur ajo nuk është e zemëruar ose t'i shpërndajmë ligjërata për këtë, duket...
Pyetja: A lejohet pjesëmarrja në një dasëm ku ndodhin gjëra të ndaluara? *** Përgjigjja: Nëse dasma bëhet me gjëra të ndaluara (lexo: haram), atëherë nuk i lejohet personit që t’i përgjigjet ftesës. Vetëm nëse ka mundësi që ta largojë të keqen (që ndodh në dasëm), sepse në këtë rast e ka detyrë ta...

TRENDI I PYETJEVE